Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Organisatorische agility – succes in tijden van verandering


23 mrt 2021

Hoe realiseer je als organisatie langdurig succes in een wereld die constant verandert en sterk digitaliseert? Volgens onderzoek onder bijna duizend business leaders wereldwijd draait het om één ding: organisatorische wendbaarheid. Dit artikel vat diverse onderzoeken samen. De artikel van Sjors van Leeuwen is overgenomen van zijn site.

Overleven van de digitale ratrace

Softwareleverancier Workday vroeg het aan bijna duizend business leaders: wat is er voor nodig om de wereldwijde digitale ratrace te kunnen overleven? De belangrijkste factor volgens de deelnemers aan het onderzoek is : organisatorische agility. Of in goed Nederlands: organisatorische wendbaarheid.

Want zo lezen we in het onderzoeksrapport: ‘Bedrijven staan tegenwoordig onder enorme druk om digitaal te transformeren en digitale groeikansen te benutten om de concurrentie bij te blijven.’ Uit het onderzoek blijkt dat de organisaties die vooroplopen in digitale innovatie met succes de meeste kenmerken van organisatorische agility hebben omarmd. Sterker nog, er blijkt volgens de onderzoekers een sterk verband te bestaan tussen digitale omzetgroei en organisatorische agility.

Meer dan de helft van de ondervraagde organisaties is ervan overtuigd dat over drie jaar ten minste 50 procent van hun omzet uit digitale kanalen komt. Maar het proces verloopt traag. Slechts een kwart (25 procent) van de respondenten gaf aan tot op heden aanzienlijke vooruitgang te hebben geboekt bij het realiseren van omzet uit digitale producten en diensten.

Organisatorische agility

De onderzoekers bedoelen met organisatorische agility het volgende: ‘Een reeks kritische vaardigheden om snel en effectief te kunnen reageren op kansen die voortkomen uit nieuwe digitale technologieën en veranderend klantgedrag. Deze vaardigheden, die worden ondersteund door een cultuur van continue innovatie en transformatie, staan centraal bij organisatorische agility.’

Volgens de onderzoekers kan slechts kleine groep bedrijven (15 procent van de ondervraagden) als organisatorisch wendbaar worden aangemerkt. Dankzij hun vaardigheden om continu en schaalbaar te innoveren zijn deze ‘leaders’ in staat om digitale omzetstromen sneller te ontsluiten. Leaders zijn optimistisch over de mogelijkheid om de komende drie jaar het grootste deel van hun inkomsten uit digitale innovatie te genereren.

Leaders zijn bovendien tien keer vaker dan achterblijvers (‘laggards’) in staat om flexibel en snel te reageren op veranderingen in de markt. Daarom hebben ze twee keer zoveel kans als laggards om een aanzienlijk deel van hun inkomsten uit nieuwe digitale proposities te halen. Voor degenen die bezig zijn met een inhaalrace, of deze nog moeten starten, geldt dat ze moeten opschieten willen ze de boot niet missen.

5 kritische vaardigheden voor agility

Agile organisaties demonstreren volgens het Workday-onderzoek een aantal unieke vaardigheden in vergelijking met hun minder agile tegenhangers. Het onderzoek bracht vijf best practices aan het licht waarmee leaders zich onderscheiden van de rest.

1. Responsief = Continue planning
Ze plannen continu en in real-time, wat hun de benodigde snelheid, agility en dynamiek geeft om met succes te innoveren. Plannen zijn actief en worden steeds bijgewerkt om lopende veranderingen weer te geven.

2. Adaptief = Flexibele structuren en processen
Toonaangevende organisaties ontwikkelen flexibele organisatiestructuren en -processen. Bijna de helft claimt het vermogen om mensen snel in te zetten waar hun vaardigheden nodig zijn.

3. Vaardig = Bouwen aan de workforce van de toekomst
Leaders hebben vaker dan laggards plannen om de meerderheid van hun werknemers bij te scholen en om specifieke initiatieven te introduceren die bijdragen aan het employee engagement.

4. Empowered = Geïnformeerde en gedelegeerde besluitvorming
Bij 80 procent van de organisaties in de leaderscategorie hebben alle werknemers toegang tot tijdige en relevante data om de juiste beslissingen te nemen.

5. In control = Meten en bijsturen
Leaders hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het ontwikkelen van tools en metrics om de resultaten van digitale innovaties te meten. Dit geeft hun een ‘fail fast’-mentaliteit: 94 procent zegt dat ze snel van koers veranderen bij projecten die dreigen te mislukken.

Het Workday-onderzoek sluit aan op het onderzoek van de consultants van McKinsey. Zij benoemen 9 succesfactoren voor het realiseren van toekomstbestendig bedrijf.

Leaders presteren beter

Leaders beschikken volgens het onderzoek niet alleen over de vaardigheden benodigd voor organisatorische agility, ze hebben ook een heldere digitale visie. Leaders hebben drie keer vaker dan laggards aanzienlijke vooruitgang geboekt in het realiseren van een sterke digitale groeistrategie.

Dankzij hun agility kunnen leaders beter dan anderen de concurrentievoorwaarden in hun branche bepalen. Bijna de helft van de leaders (49 procent) is ervan overtuigd dat ze nieuwe digitale kansen sneller identificeren dan hun concurrenten. Slechts 12 procent van de laggards beweert hetzelfde.

Mogelijk als gevolg daarvan is 43 procent van de leaders ervan overtuigd dat ze de disruptors en innovators in hun branche zijn, in vergelijking met slechts 9 procent van de laggards. In de meeste gevallen nemen deze leaders marktaandeel over van de laggards.

Heldere digitale visie is een must

Dat die heldere digitale visie belangrijk is, blijkt ook uit onderzoek van  Boston Consulting Group (BCG). Op basis van 800 ingevulde enquêtes en een analyse van 70 eigen projecten, komt BCG tot de conclusie dat slechts 30 procent van de digitale transformaties daadwerkelijk succesvol is.

Digitale transformaties beslaan een breed en complex scala aan fundamentele veranderingen binnen organisaties. Deze veranderingen draaien om mensen, processen, infrastructuur, duurzaamheid of bijvoorbeeld het innovatievermogen op de lange termijn.

BCG definieert een succesvolle transformatie als een transformatie die alle verwachtingen op elk van de genoemde dimensies behaalt of overtreft, en dit bovendien doet binnen het vooraf gestelde tijdspad.

Volgens BCG zijn er zes factoren die cruciaal zijn voor het succes van digitale transformaties:

1. Duidelijke visie.

2. Betrokken leiders.

3. Digitale talenten.

4. Agile governance.

5. Effectieve monitoring.

6. Technologie- en dataplatform.

De onderzoekers van BCG voorzien in de toekomst zogeheten ‘bionische organisaties’: organisaties waar het personeel en moderne technologie hand in hand samenwerken en met een ‘agile’-mentaliteit. Want succesvol digitaal transformeren vereist dynamiek, flexibiliteit en bereidheid om te reageren op nieuwe obstakels en uitdagingen.

Interessant in dit verband is het boek van digitaal strateeg Marc Beijen over ‘Succesvol digitaal transformeren‘ met de subtitel ‘Een survival guide voor managers en bestuurders’.

Strategische wendbaarheid als heilige graal

De boodschap van de onderzoekers is niet nieuw, organisatorische wendbaarheid telt! Het zijn de bedrijven die zich snel weten aan te passen aan de veranderende wereld die langdurig succesvol zullen zijn. Dat kan op verschillende manieren. Met strategische wendbaarheid als heilige graal.

Dat is een flinke uitdaging. Hoe word je een wendbare onderneming? Daarover lees je meer in mijn boek Wendbare strategie op één A4. Met het wendbaarheidscanvas met 11 bouwstenen en 43 wendbaarheidsknoppen om aan te draaien. Met het canvas krijg je snel inzicht in welke factoren van belang zijn en hoe je als organisatie met een wendbare strategie het verschil kan maken. Het is de verkorte opvolger van het boek Hoe agile is jouw strategie?

Sjors van Leeuwen

Sjors van Leeuwen (Indora Managementadvies) is zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van succesvolle boeken als 'CRM in de praktijk', 'Klant in de driver’s seat', 'Innovatieblunders', 'Hoe Agile is jouw Strategie' en 'Zorgmarketing in de praktijk'.

info@indora.nl