Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Denk als een startup

Mike Hoogveld

De veranderingen in de markt gaan almaar sneller en dieper, onder invloed van voortschrijdende digitalisering, complexer klantgedrag, nieuwe toetreders in het concurrentieveld en veranderende businessmodellen. De traditionele manieren van werken schieten steeds vaker tekort. Wie in de toekomst bestaansrecht wil hebben, moet daarom fundamenteel anders gaan denken. En daarvoor valt enorm veel te leren van succesvolle startups.

In dit boek laat Mike Hoogveld zien hoe je door te denken als een startup slimmer, wendbaarder, creatiever en innovatiever kunt worden. En hoe je daardoor sneller en meer waarde creëert voor de klant. Hij gaat onder andere in op cultuur, leiderschap en samenwerking en reikt concrete en direct toepasbare handvatten aan om niet alleen te denken, maar vooral ook te doen als een startup.

– De beste ideeën uit lean, agile, lean startup en Silicon Valley.
– Aan de hand van wetenschappelijke inzichten en vele praktijkvoorbeelden.
– Van de auteur van de bestseller Agile Managen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Ode aan de dwarsdenkers
Inleiding
Het fenomeen startup

Idee 1: Creëer een inspirerende cultuur
Idee 2: Richt een inspirerende omgeving in
Idee 3: Bouw een community
Idee 4: Leiding geven aan vernieuwing
Idee 5: Innoveer!
Idee 6: Stel de klant centraal
Idee 7: Droom groot en lever topprestaties
Idee 8: Neem kleine stappen
Idee 9: Blijf leren en ontwikkelen

Begin met de eerste stap
Bronnen van inspiratie
Over de auteur

Bestellen