Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Strategie naar resultaat: interview Alexander Loudon


27 nov 2023

Waar moeten we je van kennen?

Auteur van “The Execution Advantage”, een praktische gids voor strategie executie , waarbij de mens centraal staat. Vol inspirerende praktijk voorbeelden en aanbevelingen om focus, samenwerking en discipline in jouw organisatie te verbeteren.

Dit is alweer je derde boek. Waarom deze keer over strategie executie?

Veel organisaties worstelen met de implementatie van hun strategie; 85% van de organisaties lukt het niet om ten minste twee derde van hun strategische doelstellingen te realiseren. Wat doen de 15% van de organisaties die het wel lukt anders?  Dat ben ik gaan onderzoeken en heeft geleid tot dit boek met aanbevelingen.

Hoe komt het dat het zo vaak mis gaat bij de implementatie van strategie?

Veranderingen, zoals de opkomst van bijvoorbeeld generatieve AI, volgen elkaar vandaag de dag in een razendsnel tempo op en dat vraagt om een andere benadering van strategie. Besluitvorming moet sneller  en vooral ook de uitvoering. Daarnaast hebben we ook met veel meer stakeholders dan alleen de aandeelhouder te maken. Kortom, de traditionele managementboeken zijn niet meer van toepassing.  Zoals bijvoorbeeld de focus op aandeelhouderwaarde, die onder meer oud GE CEO Jack Welch propageerde. Het gaat tegenwoordig om waarde creatie voor alle stakeholders, dus niet alleen financieel, ook bijvoorbeeld duurzaamheid.

Wat zie jij als grootste risico voor bedrijven?

Die continue verandering vraagt een volledig andere aanpak voor strategie. Bijvoorbeeld korte planningscycli, groot denken en kleine stapjes doen, autonomie geven in plaats van micro-managen en leren door te doen. Bedrijven die vandaag de dag succesvol zijn denken bijvoorbeeld in kwartalen in plaats van jaren, hebben grootse ambities en zijn gericht op zo snel mogelijk het eerste resultaat leveren, geven mandaat aan teams door zodra doelstellingen, scope en deliverables helder zijn de teams een “license to deliver” geven. Als bedrijven deze nieuwe aanpak niet kunnen omarmen, riskeren ze de continuïteit van hun organisatie met mogelijke negatieve gevolgen, zoals verlies van marktaandeel of verminderde bedrijfsresultaten.

Wat is het geheim achter bedrijven die hun strategieën succesvol realiseren?

Organisaties die wèl slagen in een effectieve implementatie van hun strategie, zetten hun mensen centraal. Strategie is tenslotte mensenwerk. Mensen zijn niet rationeel; kunnen beperkt omgaan met complexiteit en zijn gevoelig voor b.v. groepsdruk. Ze erkennen dat iedere organisatie uniek is en kiezen voor een strategie executie die passend is voor hun organisatie en die ze continu verbeteren op basis van leren door te doen en inspiratie van buiten. Daarbij is onderlinge samenwerking een belangrijk onderdeel, bijvoorbeeld aandacht besteden aan team effectiviteit.

Wat levert een succesvolle strategie-executie op?

Succesvol zijn in de implementatie van je strategie betekent dat je meer  strategische doelen sneller èn beter kunt bereiken. Daarmee leidt het tot betere financiële prestaties; onderzoek van laat een positief verband zien tussen strategie executie performance en financiële performance.

Daarnaast leidt een goede strategie executie tot meer betrokkenheid en focus bij medewerkers Dit leidt weer tot vermindering van werk gerelateerde stress. In een krappe arbeidsmarkt is dat een niet onbelangrijke bijkomstigheid. Kortom, ik zie voldoende mogelijkheden om van strategie executie je concurrentievoordeel te maken! Nog los van het feit dat strategie hiermee weer leuk wordt; het hoeft geen stoffige en energie slurpende exercitie te zijn.

Wat bedrijven vervullen voor jou een voorbeeld rol op dit gebied?

Een mooi voorbeeld is de Hema. CEO Saskia Egas Reparaz heeft in haar aanpak voor strategie executie er bewust voor gekozen om te investeren in goede samenwerking. Zo heeft ze onder meer het ontwikkelen van de strategie gecombineerd met familieopstellingen. Een onconventionele manier om te bouwen aan begrip en vertrouwen in het directieteam. Haar aanpak om te investeren in goede samenwerking is niet zonder resultaat, in de eerste twee jaar heeft de Hema kunnen doorpakken op diverse strategische prioriteiten  zoals online verkoop en worden er weer zwarte cijfers geschreven. 

Welke drie belangrijkste tips op het gebied van strategie-executie heb je voor leiders?

Het boek is echt een praktische gids met veel how-to’s, checklists en tips. Maar mijn belangrijkste tips voor leiders zijn:

  1. Betrek de mensen die de strategie moeten uitvoeren, ook bij de ontwikkeling van de strategie. Dat zorgt voor waardevolle input vanuit de praktijk en verhoogt de kans op acceptatie en daarmee een vliegende start van de implementatie.
  2. Maak echte keuzes en houd je daar onderweg ook aan. Als je niet kan opschrijven wat je niet gaat doen, betekent dit meestal dat je (nog) geen echte keuzes hebt gemaakt.
  3. Verdwijn als leider niet als de plannen zijn afgerond . Bespreek regelmatige de voortgang en communiceer over het wat, waarom en hoe van de strategie. Op een energieke en inspirerende manier uiteraard.

Heb je voorbeelden daarvan uit de praktijk?

Uiteraard!  Installatiebedrijf Breman liet medewerkers tweemaal stemmen over de strategie, over de ambitie en de strategische keuzes, wat hun betrokkenheid en support vergrootte. Een belangrijk onderdeel van de succesvolle turnaround van Burberry onder leiding van toenmalig CEO Angela Ahrendts was een aantal duidelijke strategische keuzes waar tijdens de gehele implementatie strak aan gehouden werd.  Bij de Reykjavik Energy Group, de grootste leverancier van elektriciteit, verwarming en water in IJsland, zorgt de CEO Bjarni Bjarnason dat hij alle 542 medewerkers, per groepje van 20 , ontmoet om de strategie met hen te bespreken. Deze aanpak betrekt de medewerkers effectief en creëert een gevoel van doel en richting.

Heb je nog tips specifiek voor leiders in verkoop voor strategie executie?

Tijdens strategie-executie wordt vaak sterk vanuit een “inside-out” perspectief gedacht, wat betekent dat de focus vooral ligt op interne belangen en operationele zaken. Dit in plaats van het perspectief van externe belanghebbenden, zoals klanten, in overweging te nemen. Vaak hebben externe belanghebbenden een heel andere kijk op zaken en verschillende belangen, wat zowel verfrissend als confronterend kan zijn.

Als er één afdeling is die binnen het proces van strategie-executie intern de rol van klantambassadeur zou moeten vervullen, is het wel de verkoopafdeling. Mijn tip voor leidinggevenden in de verkoop is om een voorbeeld te zijn van “outside-in” denken gedurende het gehele strategieproces, van planning tot en met uitvoering. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door topklanten uit te nodigen voor strategische sessies. 

Al weer plannen voor een nieuw boek?

Jazeker!  Mijn hoofd zit alweer vol met ideeën, maar ik heb thuis beloofd dat ik me voorlopig in mijn vrije tijd met andere dingen ga bezig houden dan een boek schrijven

The Execution Advantage is onder meer te koop via:

https://www.managementboek.nl/boek/9789493202320/the-execution-advantage-alexander-loudon

Over Alexander Loudon

Alexander Loudon is een internationale strategieadviseur en werkt voor klanten in verschillende industrieën, waaronder Arla Foods, Korn Ferry, TotalEnergies en Vodafone. Hij is gespecialiseerd in strategie-executie en heeft twee managementboeken geschreven die in meerdere talen zijn gepubliceerd.

 

 

Salesgids

Salesgids is de internetportal voor slimme en vooruitstrevende salesprofessionals. U vindt hier een breed scala aan trainingen, artikelen, gratis formats, boeken, links en oplossingen voor verkoopsucces. Niet voor niets is Salesgids in korte tijd uitgegroeid tot een toonaangevend platform voor iedereen die zich bezighoudt met verkoop, zowel op uitvoerend gebied als op managementniveau. Salesgids is met bijna 45.000 abonnees en tienduizenden views per maand het grootste internet portal voor verkopers en salesmanagers in Nederland.

info@salesgids.com