Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Chatgpt prompting gebruik voor gevorderden


26 mei 2023

Het is nu tijd om wat gevorderde ChatGPT technieken te delen. Waarom? Omdat de techniek steeds beter wordt, eigenlijk kan er elke dag weer iets wat de dag daarvoor niet mogelijk was! En ook gewoon omdat het leuk is om te doen en je er achter komt dat het heel veel tijd gaat besparen. Let op: voorlopig ga ik er van uit dat wij mensen nog steeds aan de knoppen zitten en instructies geven, ChatGPT helpt je en bespaart je veel tijd. Als sales professional kun je dus veel meer doen aan je voorbereiding zonder dat het je heel veel tijd kost. Je moet er wel goed over nadenken en daarna helpen prompts je om gerichte antwoorden te krijgen.

Ben je ook geïnteresseerd in de werking van prompts inclusief voorbeelden? Lees dan mijn vorig artikel hierover.

ChatGPT prompting voor gevorderden

In dit artikel ga ik 2 onderwerpen behandelen en met voorbeelden laten zien hoe ze werken. De eerste is een verdieping op prompting waarbij de dimensies waarop je kunt prompten aan de orde komen. De tweede is het gebruik van de ingebouwde tools in ChatGPT die je helpen met specifieke functies, in mijn voorbeeld is dit Link Reader, een tool die samenvattingen van teksten, URL’s en pdf’s kan maken voor je.

ChatGPT ingebouwde tool Link Reader

‘Link Reader’ is een ingebouwde tool van ChatGPT en vereist geen aparte installatie of configuratie als een plug-in. Het is ontworpen om naadloos te integreren met de chatfunctionaliteit van ChatGPT. Heb je de betaalde versie, op dit moment gebruikt deze ChatGPT 4 dan kun je vlak onder de versiekeuze aangeven of je gebruik wil maken van “Model Plugins”. Hier zijn de stappen om ‘Link Reader’ te gebruiken:

 1. Vraag om de inhoud van een link te lezen: Begin met het vragen aan ChatGPT om de inhoud van een specifieke link te lezen. Dit kan met een zin als “Kun je de inhoud van deze link samenvatten?” of “Wat staat er op deze webpagina?” en voeg de URL toe.
 2. ChatGPT activeert ‘Link Reader’: Op basis van je verzoek activeert ChatGPT de ‘Link Reader’ tool. Deze tool navigeert naar de bron die je hebt opgegeven via de link.
 3. ‘Link Reader’ interpreteert de inhoud: ‘Link Reader’ verwerkt de informatie op de webpagina of in het document en vertaalt deze in een vorm die ChatGPT kan begrijpen.
 4. ChatGPT reageert met de samengevatte inhoud: Op basis van de geïnterpreteerde inhoud van ‘Link Reader’, genereert ChatGPT een passend antwoord. Dit kan een samenvatting zijn van een artikel, een uitleg van een complex concept, of een andere relevante reactie op basis van de inhoud van de link.

Let op: ‘Link Reader’ respecteert alle auteursrecht- en privacywetten. Het heeft geen toegang tot of interpreteert geen inhoud van met een wachtwoord beveiligde of beperkte toegangsbronnen, tenzij er passende toestemmingen worden verleend.

Als voorbeeld wil ik de uitgebreide jaarverslagen van KLM gebruiken. De “gewone” jaarverslag is 233 pagina’s en de “Financial statements” nog eens 127 pagina’s, een samenvatting is dus wel handig!

“Kun je de inhoud van onderstaande link voor mij samenvatten?” https://www.klmannualreport.com/wp-content/uploads/2023/04/KLM-Annual-Report-2022.pdf

Hieronder verschijnt nu de tekst: ChatGPT Used Link Reader. Hieronder het gegenereerde antwoord.

Het KLM Jaarverslag 2022 bevat een uitgebreide analyse van de prestaties van het bedrijf in het afgelopen jaar, evenals de strategische richting en doelen voor de toekomst. Hier zijn enkele belangrijke punten:

 1. Financiële prestaties: KLM heeft een sterke financiële comeback gemaakt na de uitdagingen van de COVID-19-pandemie. De inkomsten bedroegen 10,7 miljard euro, vergeleken met 6,065 miljard euro in 2021. Het bedrijf boekte een winst van 744 miljoen euro, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het verlies van 1,258 miljoen euro in 2021.
 2. Vloot en passagiers: KLM zag een aanzienlijke toename van het aantal passagiers, met een stijging van 84,0% ten opzichte van het voorgaande jaar. De vloot van het bedrijf bestaat uit 81 narrow-body vliegtuigen, 61 regionale vliegtuigen, 4 vrachtvliegtuigen en 62 wide-body vliegtuigen.
 3. Duurzaamheid: KLM heeft zich gecommitteerd aan duurzaamheidsdoelen, waaronder een vermindering van de CO2-uitstoot met 30% in 2030 (vergeleken met 2019). Het bedrijf heeft ook geïnvesteerd in duurzame luchtvaartbrandstof (SAF) en heeft een meerjarig SAF-leveringscontract ondertekend.
 4. Toekomstige strategie: KLM heeft een nieuwe strategie ontwikkeld die zich richt op drie ambities: het runnen van een geweldige luchtvaartmaatschappij voor klanten en medewerkers, transformeren naar een netto positief bedrijf, en technologische vooruitgang creëren. Het bedrijf is van plan om te blijven investeren in brandstofefficiënte vliegtuigen en heeft zich gecommitteerd aan een investering van 4,5 miljard euro in nieuwe vliegtuigen in de komende zeven jaar.
 5. Uitdagingen en kansen: KLM erkent dat er uitdagingen blijven bestaan, waaronder de klimaatcrisis, een tekort aan gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde arbeidskrachten, en verschillende geopolitieke, financiële en operationele beperkingen. Ondanks deze uitdagingen is het bedrijf optimistisch over de toekomst en is het van plan om te blijven focussen op zijn strikte doelen.

Nu kun als je dat wil nog extra vragen stellen om meer informatie te krijgen, te verdiepen op onderdelen of andere wensen. Gewoon vragen aan ChatGPT!

“Heeft KLM ook in meer detail aangegeven hoe zij punt 4 willen invullen?” ChatGPT Used Link Reader verschijnt weer.

In het KLM Jaarverslag 2022 wordt punt 4 van hun strategie, “Create Technological Advancement”, in detail besproken. Hier zijn enkele belangrijke punten:

 • KLM erkent dat noch de luchtvaartindustrie, noch KLM zelf betekenisvolle vooruitgang kan boeken zonder investeringen in technologie. Om hun duurzaamheidsambities te bereiken, hun producten en diensten te verbeteren en een aantrekkelijke werkgever te zijn, bereiden ze zich voor op toekomstige technologische ontwikkelingen.
 • Samen met hun partners omarmen ze nieuwe technologieën die hun bedrijf en hun processen zullen veranderen. Om dit te bereiken, zullen ze de volgende drie doelen nastreven: onderzoek en ontwikkeling van de toekomst van vliegen, innovatie van kernluchtvaartprocessen en versterking van hun technologische fundamenten.
 • KLM ziet technologische vooruitgang als een essentieel onderdeel van hun strategie en toekomstige groei. Ze zijn van plan om nieuwe technologieën te adopteren in hun bedrijf en innovatie in de luchtvaartindustrie te katalyseren.

Het is duidelijk dat KLM technologische vooruitgang ziet als een cruciale factor in hun toekomstige strategie en succes. Ze zijn van plan om te investeren in nieuwe technologieën en innovaties om hun bedrijfsprocessen te verbeteren en hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.

“dank je wel” Ja, ook ChatGPT werkt beter met positieve feedback….

Graag gedaan! Als je nog andere vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

“Wil je hier ook een samenvatting van maken: https://www.klmannualreport.com/wp-content/uploads/2023/04/KLM-Financial-statements_2022.pdf” Dit is het 127 pagina’s tellende boekwerk met alle cijfers.

Hij geeft nu ook aan ChatGPT Used Link Reader

De KLM financiële verklaringen van 2022 bevatten de volgende belangrijke punten:

 1. Financiële prestaties: KLM rapporteerde een netto-inkomen na belastingen van 744 miljoen euro in 2022, vergeleken met een nettoverlies van 1.261 miljoen euro in 2021. Het bedrijf rapporteerde een totaal eigen vermogen van 136 miljoen euro in 2022, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het negatieve eigen vermogen van 695 miljoen euro in 2021.
 2. Balans: De totale activa van KLM bedroegen 11.903 miljoen euro in 2022, een stijging ten opzichte van 10.625 miljoen euro in 2021. De totale passiva bedroegen 11.767 miljoen euro in 2022, een stijging ten opzichte van 11.320 miljoen euro in 2021.
 3. Duurzaamheid en klimaat: KLM heeft zich ertoe verbonden zijn CO2-uitstoot met 30% te verminderen tegen 2030 in vergelijking met 2019. Het bedrijf investeert in een efficiënter wagenpark en in volledig elektrische grondapparatuur. KLM streeft ernaar om tegen 2030 minstens 10% duurzame luchtvaartbrandstof (SAF) te gebruiken.
 4. Vlootmodernisering: KLM blijft investeren in de vernieuwing van zijn vloot met de aankomst van modernere, hoogwaardige vliegtuigen met een aanzienlijk lagere milieu-impact en een verminderde geluidsvoetafdruk. In 2022 bedroegen de kapitaaluitgaven voor vliegtuiguitrusting 513 miljoen euro.
 5. Emissierechten: Sinds 1 januari 2012 zijn luchtvaartmaatschappijen onderworpen aan de Emission Trading Scheme (ETS) regelgeving voor alle vluchten van of naar het Europese Economische Gebied. KLM moet CO2-rechten kopen om zijn emissies te compenseren. In 2022 bedroeg de netto-uitgave van KLM voor deze rechten 78 miljoen euro.
 6. Toekomstige vooruitzichten: KLM heeft een overeenkomst bereikt met de vakbonden over de winstdeling van 2022, die naar verwachting in de eerste helft van 2023 zal worden uitbetaald.

Gebruik van prompts

Even een eenvoudig voorbeeld weer met KLM en dan wat context toevoegen. Dit kan ook veel uitgebreider, zie verderop in dit artikel.

“Terugkomend op het onderdeel KLM financial statements. Kun je ook vanuit mijn perspectief als aanbieder van internet en security producten en services een samenvatting maken van de relevante punten voor mij. Doe dit vanuit 2 perspectieven: hoe kan ik KLM helpen om hun sterke punten verder te versterken en hoe kan ik KLM helpen om hun zwakke of probleem gebieden te helpen verbeteren.”

Op basis van de KLM Financiële Verklaringen 2022, zijn hier de belangrijkste punten die relevant zijn vanuit jouw perspectief als aanbieder van internet- en beveiligingsproducten en -diensten:

Versterken van KLM’s sterke punten:

 1. Digitale Transformatie: KLM heeft zich gericht op digitale transformatie, wat een sterk punt is voor het bedrijf. Als aanbieder van internet- en beveiligingsproducten kun je oplossingen aanbieden die hun digitale capaciteiten verder kunnen verbeteren, zoals geavanceerde cyberbeveiligingsmaatregelen, cloudservices en data-analysetools.
 2. Duurzaamheidsverbintenissen: KLM heeft duurzaamheidsverbintenissen gemaakt, waaronder het verminderen van haar CO2-uitstoot met 30% tegen 2030. Jouw bedrijf kan KLM helpen deze doelen te bereiken door energie-efficiënte internet- en beveiligingsoplossingen aan te bieden.

Helpen bij het verbeteren van KLM’s zwakke of probleemgebieden:

 1. Financiële schulden: KLM heeft aanzienlijke financiële schulden. Hoewel dit niet direct gerelateerd is aan internet- en beveiligingsdiensten, kan jouw bedrijf bijdragen aan kostenbesparingen door efficiënte en kosteneffectieve oplossingen aan te bieden.
 2. CO2-uitstoot: KLM heeft zich ertoe verbonden haar CO2-uitstoot te verminderen. Jouw bedrijf kan helpen bij het verbeteren van hun energie-efficiëntie, bijvoorbeeld door energiezuinige servers of groene datacenters aan te bieden.
 3. Cyberbeveiliging: In het digitale tijdperk is cyberbeveiliging een cruciaal aandachtspunt voor alle bedrijven, waaronder KLM. Jouw bedrijf kan helpen bij het verbeteren van hun cyberbeveiligingsmaatregelen, bijvoorbeeld door geavanceerde beveiligingssoftware of -diensten aan te bieden.

Let op, deze punten zijn gebaseerd op de beschikbare informatie in de financiële verklaringen van KLM en kunnen verder onderzoek en discussie met KLM vereisen om de specifieke behoeften en mogelijkheden te bepalen.

“Kun je op het punt van Digitale transformatie een uitgebreidere aanbeveling geven waarbij je vooral ook veel concrete voorbeelden noemt relevant voor KLM zoals bijvoorbeeld in vliegtuigen, voor data verzamelen, in de hallen, voor bagage afhandeling en andere voorbeelden.”

Natuurlijk, hier zijn enkele uitgebreidere aanbevelingen en concrete voorbeelden van hoe jouw bedrijf KLM kan helpen bij hun digitale transformatie:

 1. In-Flight Connectivity: Verbeterde in-flight connectiviteit kan de passagierservaring aanzienlijk verbeteren. Je kunt oplossingen bieden voor snellere en betrouwbaardere Wi-Fi aan boord, evenals beveiligingsmaatregelen om de gegevens van passagiers te beschermen.
 2. Data Analytics: Door gebruik te maken van geavanceerde data-analysetools, kan KLM waardevolle inzichten verkrijgen uit hun operationele en klantgegevens. Dit kan helpen bij het optimaliseren van vluchtroutes, het verbeteren van de brandstofefficiëntie, het personaliseren van de klantenservice, en nog veel meer.
 3. Internet of Things (IoT): IoT-technologie kan worden gebruikt in verschillende aspecten van de luchtvaartoperaties van KLM. Bijvoorbeeld, IoT-sensoren in vliegtuigen kunnen real-time gegevens leveren over de prestaties van het vliegtuig, wat kan helpen bij het onderhoud en de veiligheid. In de terminal kunnen IoT-apparaten worden gebruikt voor zaken als slimme bagageafhandeling en geautomatiseerde incheckkiosken.
 4. Cybersecurity: Met de toenemende digitalisering van hun operaties, is het cruciaal voor KLM om hun cyberbeveiligingsmaatregelen te versterken. Jouw bedrijf kan diensten aanbieden zoals geavanceerde bedreigingsdetectie, beveiliging van netwerken en systemen, en training voor medewerkers in cybersecurity best practices.
 5. Cloud Services: Cloud computing kan KLM helpen om hun IT-operaties te stroomlijnen en te schalen. Dit kan onder meer het hosten van hun website en boekingssysteem omvatten, evenals het opslaan en analyseren van grote hoeveelheden data.
 6. Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML): AI en ML kunnen worden gebruikt om operationele efficiëntie te verbeteren en klantenservice te personaliseren. Bijvoorbeeld, AI kan worden gebruikt in chatbots voor klantenservice, terwijl ML kan helpen bij het voorspellen van vluchtvertragingen of het optimaliseren van de prijsstelling.
 7. Blockchain: Blockchain-technologie kan worden gebruikt voor veilige en transparante transacties, zoals ticketverkoop of loyaliteitsprogramma’s.

Door deze technologieën en diensten aan te bieden, kan jouw bedrijf KLM helpen bij hun digitale transformatie en hun operaties en klantenservice verbeteren.

Dimensies om goede prompts op te stellen

Goede prompts opstellen is essentieel om de kwaliteit van de antwoorden omhoog te brengen, met name gericht op de toepasbaarheid in jouw specifieke situatie. Is de situatie dringend, gevoelig of complex? Wie is de doelgroep? Wat is de context? Laat ik het eerst maar eens aan ChatGPT zelf voorleggen.

“Het onderwerp is goede prompts gebruiken. Wat ik zoek zijn alle dimensies waarop je een prompt kan schrijven om chatgpt te kunnen instrueren naar een specifieker antwoord. Heb je die dimensies voor mij?”

Ja, er zijn verschillende dimensies die je kunt gebruiken om een prompt te schrijven en ChatGPT te instrueren naar een specifieker antwoord. Hier zijn enkele belangrijke dimensies:

 1. Toon: De toon van je prompt kan de toon van het antwoord van ChatGPT beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld een formele toon gebruikt, zal ChatGPT waarschijnlijk ook in een formele toon antwoorden.
 2. Formaat: Je kunt het formaat of de structuur van het antwoord van ChatGPT beïnvloeden door het formaat van je prompt te specificeren. Als je bijvoorbeeld vraagt om een lijst of een opsomming, zal ChatGPT waarschijnlijk in die vorm antwoorden.
 3. Rol: Je kunt ChatGPT instrueren om vanuit een bepaald perspectief of rol te antwoorden. Bijvoorbeeld, je kunt ChatGPT vragen om te antwoorden alsof het een historicus, een wetenschapper, of een leraar is.
 4. Doel: Het is nuttig om het doel of de bedoeling van je vraag te specificeren. Dit kan ChatGPT helpen om een relevanter en nuttiger antwoord te geven.
 5. Context: Het verstrekken van achtergrondinformatie, data of context kan ChatGPT helpen om een beter geïnformeerd en nauwkeuriger antwoord te geven.
 6. Bereik: Het definiëren van de reikwijdte of het bereik van je vraag kan ChatGPT helpen om zich te concentreren op het specifieke onderwerp of gebied dat je wilt verkennen.

Door deze dimensies te gebruiken, kun je effectieve prompts schrijven die ChatGPT helpen om specifiekere en nuttigere antwoorden te geven.

“Heb je nog meer dimensies, denk aan taal, deadlines, techniek, citaten, terminologie, gevoeligheid of andere? Bij voorkeur een lijst met minimaal 15 dimensies.” Neem dus ook vaak geen genoegen met het eerste antwoord of vraag door.

Zeker, hier zijn meer dimensies die je kunt overwegen bij het opstellen van prompts voor ChatGPT:

 1. Toon: De gewenste toon van het antwoord (formeel, informeel, vriendelijk, zakelijk, enz.).
 2. Formaat: Het gewenste formaat van het antwoord (lijst, paragraaf, dialoog, enz.).
 3. Rol: De rol of het perspectief dat ChatGPT moet aannemen (bijv. leraar, coach, vriend, enz.).
 4. Doel: Het doel of de bedoeling van het antwoord (informatief, overtuigend, onderhoudend, enz.).
 5. Context: Achtergrondinformatie of context die relevant is voor het antwoord.
 6. Bereik: De reikwijdte of het bereik van het onderwerp.
 7. Taal: De taal waarin het antwoord moet worden gegeven.
 8. Deadlines: Eventuele tijdslimieten of urgentie van het antwoord.
 9. Techniek: Specifieke technieken of methoden die in het antwoord moeten worden opgenomen.
 10. Citaten: Of en hoe citaten of verwijzingen naar andere werken moeten worden opgenomen.
 11. Terminologie: Specifieke terminologie of jargon dat moet worden gebruikt of vermeden.
 12. Gevoeligheid: Eventuele gevoeligheden of taboes die moeten worden overwogen.
 13. Detailniveau: Hoe gedetailleerd of beknopt het antwoord moet zijn.
 14. Stijl: De schrijfstijl die moet worden gebruikt (bijv. wetenschappelijk, journalistiek, creatief, enz.).
 15. Publiek: De beoogde doelgroep van het antwoord (bijv. kinderen, volwassenen, experts, beginners, enz.).
 16. Perspectief: Het perspectief van waaruit het antwoord moet worden gegeven (eerste persoon, derde persoon, enz.).
 17. Emotie: De emotionele toon of stemming die in het antwoord moet worden overgebracht.
 18. Authenticiteit: De mate waarin het antwoord authentiek of origineel moet zijn.
 19. Complexiteit: Het niveau van complexiteit van het antwoord (eenvoudig, complex, enz.).

Deze dimensies kunnen je helpen om meer gerichte en effectieve prompts te creëren voor ChatGPT. Om dit toe te passen formuleer je dus zinnen/instructies die ChatGPT sturen in haar antwoorden.

 

Elmo Wieland

Elmo is consultant en helpt bedrijven om sales resultaten te verbeteren. Hij gebruikt hier een zelf ontwikkeld integraal model voor waar strategie, processen, data en de mens samen zorgen voor resultaat. Elmo heeft Bedrijfskunde gestudeerd (Bachelor Nijenrode, Master KU Leuven) en heeft in 2018 de post doctorale opleiding "Business Analytics & Data Science" aan de VU afgerond. Hij werkt voor klanten in tal van branches. Zijn expertisegebieden zijn: Klantgerichtheid, integrale analyses en formuleren verbeterplan, commerciële workshops, integrale trajecten en interimopdrachten, procesverbetering en CRM. Sinds 2006 is Elmo tevens mede eigenaar en directeur van www.salesgids.com. Hiervoor was Elmo Manager bij Deloitte Consulting (3 jaar internationale projecten CRM en proces verbetering) en zelf commercieel actief als Key Account Manager en Business Manager bij Duracell en Panasonic.

wieland@salesgids.com