Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Wendbare bedrijven overwinnen


07 okt 2020

Nederlandse bedrijven zijn zeer wendbaar in crisistijd. Dat concludeert werkgeversvereniging AWVN na ledenonderzoek in maart. Na de eerste fase van ‘damage control’ is het de hoogste tijd voor bedrijven om hun ambities en strategie af te stemmen op de nieuwe werkelijkheid. Vier stappen kunnen daarbij helpen.

Eind maart: effecten van de coronacrisis

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) concludeert na ledenonderzoek eind maart 2020 onder 113 bedrijven naar de effecten van de coronacrisis op bedrijven, het volgende:

‘Wendbaarheid van het bedrijfsleven is nodig om de (internationale) concurrentie blijvend het hoofd te kunnen bieden – en daarmee ook om te kunnen gaan met een onverwachte crisis als de huidige.’

Eind maart verwachtte driekwart van de geënquêteerde bedrijven een lagere omzet in maart (de eerste crisismaand) en verwachtte het merendeel een gematigde terugval (tot 25 procent minder omzet). Bijna 10 procent verwachtte juist een hogere omzet. Voor april waren de omzetverwachtingen aanmerkelijk pessimistischer. Vier van de tien bedrijven hield eind maart rekening met crisismaatregelen die 4 of meer maanden duren, een kwart had eind maart geen idee over de duur.

Enfin, inmiddels is duidelijk dat we wereldwijd te maken hebben met een enorme recessie waarbij je met enig geluk net in die sectoren actief bent die niet lijden, maar juist profiteren van deze crisis. Het zijn een beetje dagkoersen maar volgens bericht op Nu.nl op 31 juli bedraagt de economische krimp in geheel Europa zo’n -12%. Ook is inmiddels duidelijk dat wij wel klaar zijn met het virus, maar dat het virus nog lang niet klaar is met ons, zoals minister-president Rutte in zijn persconferenties benadrukt.

Dat betekent voor veel bedrijven als eerste de schade zoveel mogelijk zien te beperken en meteen als de wiedeweerga een nieuw ‘plan de campagne’ maken dat afgestemd is op de nieuwe werkelijkheid.

Eerste fase: damage control en overleven

De wendbaarheid van bedrijven kwam in die eerste fase van de coronacrisis tot uiting in een mix van crisismaatregelen zoals we lezen in het AWVN-onderzoek:

  • Zoveel mogelijk thuiswerken (90%).
  • Strakker op kosten sturen of van plan dat te doen (45%).
  • Dienstroosters wijzigen of wisseldiensten inzetten (40%).
  • Gebruik maken van vormen van overheidssteun, krediet e.d. (40%).
  • Sluiten van een (dochter-)bedrijf of een vestiging of van plan dat te doen (16%).
  • Extra verlof toekennen (14%).
  • Inhuren zzp-ers stoppen (12%).
  • Niet meer van flexibel personeel gebruik maken (10%).
  • Extra personeel inzetten (5%).
  • Uitvoeren van reorganisaties op korte termijn (1%-5%).
‘Werkgevers voerden snel verschillende maatregelen door om hun wendbaarheid te vergroten. Het is mede dankzij deze maatregelen dat bedrijven hun activiteiten weten voort te zetten.’, aldus AWVN. Hier vind je meer oplossingen en tips voor een flexibele werkorganisatie.
In deze eerste fase blijkt duidelijk dat als de ‘sense of urgency‘ maar groot genoeg is, er heel veel dingen ineens heel snel kunnen. Zoals massaal thuiswerken, het gebruik van digitale zorg en het snel inspelen op nieuwe marktkansen, van kuchschermen tot mondkapjes en afhaal- en bezorgdiensten.
Meteen na deze eerste schrikperiode van ‘damage control’ is het de hoogste tijd voor bedrijven om hun ambities en strategie structureel aan te passen aan de nieuwe post-corona-werkelijkheid. Hard nodig om als organisatie toekomstbestendig te worden en te blijven.

Tweede fase: aanpassen en heruitvinden

Wetenschappers zijn het er nog niet over eens op welke manier en in welke mate de coronacrisis het gedrag van bedrijven, consumenten en burgers structureel zal veranderen. Maar dat de komende jaren veel zaken een andere loop krijgen, is wel duidelijk. Bekijk bijvoorbeeld deze interessante webpagina van de Universiteit van Amsterdam (UvA) over de brede impact van corona op onze maatschappij en ons gedrag. Resultaten uit het verleden bieden nog minder dan voorheen een garantie voor de toekomst.
Veel bedrijven en instellingen moeten zich in meer of mindere mate opnieuw zien uit te vinden. De volgende vier stappen kunnen je daarbij helpen.
1. Veranderende wereld. De coronacrisis heeft voor vrijwel iedere sector en ieder bedrijf grote veranderingen tot gevolg. Lees bijvoorbeeld dit blog over De Wereld na Corona. Wees voorbereid! over 29 grote trends. Wat verandert er in jouw sector? Voor jouw bedrijf? Op korte en langere termijn? Bedrijven moeten zich aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid, dus breng die eerst goed in beeld. Via bijvoorbeeld een trend- en omgevingsanalyse en organisatie- en impactanalyse.
2. Heldere toekomstvisie. De coronacrisis luidt een nieuwe werkelijkheid in. Dat vraagt van bedrijven een kritische blik op hun visie, ambities en strategie. Business as usual bestaat niet meer, dus wat ga je doen? Wat is jouw visie op die nieuwe, onzekere toekomst? Voor jouw sector, jouw bedrijf? Wat wil je daarin bereiken en wat betekent dit voor de organisatie, medewerkers en klanten? Breng dat in kaart en maak zo goed en kwaad als het kan heldere keuzes. Lees daarover meer in het blog Succesvol ondernemen in het nieuwe normaal begint met visie en een goed verhaal.
3. Gecombineerde strategie. Met alleen kostenbesparende maatregelen voor de korte termijn ben je er niet. Wat moet je doen om overeind te blijven in de huidige recessietijd die nog wel even duurt? Welke strategie kies je? Op korte en langere termijn? Wat betekent dit voor jouw waardeproposities, producten en diensten, samenwerkingsverbanden, business- en verdienmodel? Het antwoord ligt in een slimme combinatie van een defensieve en offensieve aanpak met heldere doelstellingen, prioriteiten en voorwaarden voor uitvoering. Lees daarover het blog De beste bedrijfsstrategie tijdens een recessie.
4. Wendbaar organiseren. De coronacrisis maakt nog eens duidelijk hoe belangrijk het is dat je als organisatie wendbaar bent. In de 21e eeuw blijft verandering de enig constante. Wendbaar zijn is meer dan stoppen met activiteiten, snijden in personeel en sturen op kosten. In het boek Wendbare strategie op één A4 lees je meer over het bouwen van een wendbare organisatie. Met behulp van het wendbaarheidscanvas, met 11 bouwstenen en 43 wendbaarheidsknoppen, krijg je snel inzicht in welke factoren van belang zijn en hoe je als organisatie met een wendbare strategie het verschil kan maken.

Nieuw toekomstperspectief

Blijf niet te lang in de crisismodus hangen, maar speel gericht in op de nieuwe wereld die ontstaan is en nog steeds ontstaat. Voorkom dat je teveel bezig bent met de waan van de dag en adhoc-acties. Creëer rust en ruimte om alles rustig op een rij te zetten en een nieuw toekomstperspectief met een nieuwe wendbare koers uit te stippelen. Als de contouren van de nieuwe koers helder zijn kun je gericht in beweging te komen. Op een slimme manier het initiatief nemen om nieuwe marktkansen te creëren en te benutten.

Zorg dat het gebeurt!

Richard Branson, oprichter en CEO Virgin Group, zei daarover ooit: ‘Als het op de toekomst aankomt zijn er drie soorten mensen: zij die het laten gebeuren, zij die zorgen dat het gebeurt en zij die zich afvragen wat er is gebeurd. Sommige bedrijven zijn vastberaden tot de tweede te groep te horen.’
Succes in de nieuwe werkelijkheid!
Dit artikel is met toestemming overgenomen van http://klantgerichtondernemen.blogspot.com/

Sjors van Leeuwen

Sjors van Leeuwen (Indora Managementadvies) is zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van succesvolle boeken als 'CRM in de praktijk', 'Klant in de driver’s seat', 'Innovatieblunders', 'Hoe Agile is jouw Strategie' en 'Zorgmarketing in de praktijk'.

info@indora.nl