Hét portal voor slimme salesprofessionals!

SEO-Optimalisatie niet belangrijk voor veel ondernemers


09 okt 2020

Veel mkb’ers (40%) geven aan hun website primair als visitekaartje te zien. De vindbaarheid van dit visitekaartje is belangrijk; 30% noemt online vindbaarheid dan ook als belangrijk verbeterpunt. Maar tot daden leidt dit nog niet: de meeste ondernemers besteden minder dan een uur per week aan SEO-optimalisatie. Dit blijkt uit onderzoek van eZiner en webtexttool.

 In totaal hebben 323 midden- en kleinbedrijven uit verschillende branches en regio’s deelgenomen aan het onderzoek met enkele opvallende resultaten. Doel van het onderzoek was inzicht krijgen in de online marketingactiviteiten van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. 

Inzicht in het gedrag van websitebezoekers.

Zoals hierboven ook genoemd geldt voor 40% van de respondenten de website primair als visitekaartje. Wanneer een bezoeker eenmaal op de website is, is het goed om na te gaan wie deze bezoeker is en wat hij doet. Op dit terrein kan nog veel worden verbeterd. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van de respondenten geen inzicht heeft in de bezoekersaantallen van de website.

Bezoekersstatistieken zorgen onder andere voor inzicht in de relevantie van de content. Welke pagina’s worden goed bezocht en waar haakt iemand af? Uiteindelijk beslist de bezoeker of hij een product of dienst koopt. Goede leesbare webteksten waarbij de bezoeker als uitgangspunt wordt genomen zijn hierbij van groot belang. Door het blijven maken van aantrekkelijke content wordt de website ook inhoudelijk naar een hoger niveau getild. Aantrekkelijke content wordt met name ook door Google beter gewaardeerd wat resulteert in een hogere ranking.

Opvallend is dat de meeste respondenten (44%) minder dan 1 uur tijd spenderen aan SEO-activiteiten per week. Het is vooral opvallend aangezien veel bedrijven het moeten hebben van het online zoekverkeer: 35% adverteert niet.

Informatievoorzieningen
Uit het onderzoek valt op te maken dat veel bedrijven de nodige informatiebronnen, zoals een website, social media en e-mail beheren. Een percentage van 38% geeft aan een digitale folder, flyer of brochure te hebben en 10% beschikt over een digitaal magazine. Deze magazines worden veelal gebruikt als presentatiemiddel (31%) en als brochure, folder of flyer (34%).

Benchmark beschikbaar voor alle MKB’ers

De volledige resultaten van het onderzoek zijn gebundeld en kunnen zonder kosten worden opgevraagd. De rapportage vormt ook de basis voor een vergelijkend onderzoek waarmee mkb’ers zelf de stand van hun online prestaties kunnen toetsen aan de hand van data van collega-bedrijven. De volledige benchmark kan hier vinden.

Kyrill Poelmans

Kyrill Poelmans is oprichter van idr1 social media partners. Hij adviseert over de praktische toepassing van social media en webcare met een focus op toegevoegde waarde.

kyrill@idr1.nl