Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Samenwerken niet ingewikkeld, wel lastig


04 aug 2021

Het effectief en efficiënt samenwerken binnen commerciële teams lijkt niet erg ingewikkeld, maar blijkt in de praktijk lastig te realiseren. Ook al kloppen de processen, structuren en systemen, dan nog wil dat niet zeggen dat goede resultaten vanzelfsprekend zijn. Waar ligt dat dan aan? De meest logische reactie van de gemiddelde salespersoon is wijzen naar alles: naar elkaar, de organisatie, de lastige markt of de lastige klant. Maar in ieder geval ligt de oorzaak nooit bij de persoon zelf.

Goede teams die meer willen en ‘gedoe’ teams die beter willen

Clare Craves heeft diepgaand onderzoek gedaan naar persoonlijke- en teamdrijfveren en hoe persoonlijke drijfveren van invloed zijn op de manier waarop men succesvol in een team samenwerkt. Hij benoemt 7 stadia van bewustzijn die een individu, team of organisatie moeten doorlopen om aan een gezonde groei en ontwikkeling vorm te kunnen geven. Deze stadia zijn fasen om te doorlopen, waarbij de ene fase voortbouwt op de onderliggende fase; zoals bij een piramide. Wanneer de basis van de piramide wankel is, wankelt het hele bouwwerk. Een optimaal samenwerkend team is zich continu bewust van de fase waarin het zich bevindt en pleegt periodiek onderhoud op de onderliggende fasen.

De 7 bouwstenen

 

Bron: My Motivation Insights – TeamScan

Vertrouwen

Vertrouwen is het fundament (eerste fase) van een gezond team. Als er commitment is op het doel van het team, de reden dat het team een team is, en de resultaten die behaalt moeten worden kan iedere teamlid zijn verantwoordelijkheid nemen. Onderwerpen, ook de moeilijke en gevoelige, worden uitgesproken en bespreekbaar gemaakt zonder terughoudendheid. Er is geen sprake van oordelen en veroordelen. Nieuwsgierigheid, geïnteresseerd zijn in de ander en waardevrije vragen stellen zijn hierbij kernwoorden. Afspreken en aanspreken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden met het beoogde gezamenlijke resultaat als drijfveer om je als individu optimaal open te stellen voor het geven en krijgen van vertrouwen.

De vier kernen van vertrouwen

Covey schrijft in het boek ‘the speed of trust’ dat vertrouwen bestaat uit 4 kernen.

  1. Integriteit – eerlijk zijn en moed hebben om te handelen volgens eigen waarden
  2. Intenties – als je gedrag een afspiegeling is van je motieven
  3. Capaciteiten – vaardigheden en kennis die nodig zijn om resultaten te bereiken
  4. Resultaten – wanneer je prestaties in lijn zijn met de afspraken en verwachtingen

Voor een goed werkend team zijn dit relevante onderwerpen om met elkaar over in gesprek te gaan en te blijven. In hoeverre komen mijn persoonlijke waarden over een met de waarden van het team? Hoe gedraag ik mij binnen het team? Beschik ik over de juiste vaardigheden en kennis om mijn aandeel in het teamresultaat te leveren? Wat te doen als mijn prestaties niet in lijn zijn met de verwachtingen?

5 redenen om met je team aan de slag te gaan

  1. Je wilt betere resultaten en beseft dat gebrek aan samenwerking daaraan ten grondslag ligt
  2. Je merkt dat het team onvoldoende gebruik maakt van de kennis, ervaring en kwaliteiten van de collega’s
  3. Je merkt dat de communicatie binnen het team niet effectief en opbouwend is en je bemerkt een onvermogen om dat bespreekbaar te maken
  4. Je wilt stoppen met het bestrijden van symptomen en de oorzaak van een gebrek aan samenwerking aanpakken en je beseft dat een gezamenlijke BBQ niet voldoende is
  5. Je gelooft in ervaringsgericht leren en ontwikkelen om structureel het gewenste resultaat te kunnen boeken

Wanneer 1 van deze 5 redenen op jouw team van toepassing is, dan weet je in ieder geval dat je potentieel in je team onbenut laat. Tijd voor actie dus!

In de volgende publicaties worden de 7 bouwstenen verder besproken en toegelicht.

Maurice Neuféglise

Sterk doelgericht en vasthoudend en stopt niet tot zijn doel is bereikt zonder daarbij de betrokken mensen en processen uit het oog te verliezen. Pakt dit als geheel op en dat siert zijn manier van leidinggeven en de manier waarop hij veranderprocessen aanstuurt. Daarbij heeft hij het lef om kritisch naar zichzelf te zijn en zijn omgeving te zijn en zich kwetsbaar op te stellen. Dit met slechts 1 doel, om daar waar het kan verder te verbeteren. Niet voor niets past de volgende uitspraak goed bij Maurice Neuféglise, die senior partner bij RedFoxBlue is. “Good, better, best. Never let it rest until good is better and your better is best”. En gelukkig heeft hij de nodige zelfspot, energie voor 10 en kan je met hem lachen.

maurice.neufeglise@redfoxblue.nl