Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Positieve beïnvloeding


13 mrt 2018

Elke manager of leidinggevende is met uiterst eenvoudige en voor de hand liggende middelen in staat om zijn/haar (werk)omgeving positief te beïnvloeden en een werksfeer te creëren die beter is dan die van gisteren. De methode kost je zo goed als geen tijd, het kost je al helemaal geen geld, de enige investering die het vraagt is : aandacht voor jezelf, je denken, je gedrag en je eigen grondhouding.

Wat levert het je op?

  • Een sterkere binding met je medewerkers
  • Medewerkers die er meer zin in hebben
  • Er wordt meer gelachen op de afdeling
  • Medewerkers komen met ideeën hoe het nog beter kan
  • Minder geklaag en tijdvretend gezeur
  • Minder ziekteverzuim
  • Meer kwaliteit
  • Verhoogde productiviteit…etc

Medewerkers consequent waarderen voor wat ze doen en hoe ze het doen is de allereerste stap. Misschien klinkt dit niet zo spectaculair, maar alleen al het leren uitspreken van een simpel – Dank je wel -, kan al heel veel betekenen voor veel mensen, met name wanneer ze dat van jou niet gewend zijn.

Of wat dacht je van: “Goede morgen” of “Prettige avond”.

Te gek voor woorden natuurlijk, maar kijk maar eens om je heen, hoe vaak dit soort simpele en voor de hand liggende zaken worden vergeten. Kijk maar eens naar je eigen performance als manager wanneer je dat doet aan de hand van een schaal van 100%. Ga er dan eens van uit dat 80% van wat je medewerker doet, hij/zij goed doet en 20% hij/zij in zijn/haar functioneren zou kunnen verbeteren.

Op welk gebied ben jij dan doorgaans gefocust?

De ervaring leert dat leidinggevenden vaak te weinig of zelfs geen enkele aandacht hebben voor de 80% wat goed gaat….’hier worden ze tenslotte voor betaald!’ Echter, door voornamelijk of zelfs alleen maar aandacht te hebben voor de resterende 20%, ben je niet bepaald een manager of leidinggevende die het allerbeste in je mensen naar boven haalt!….in tegendeel.

Je aandacht primair leren richten op datgene wat goed gaat in het functioneren van je medewerkers, zal al veel veranderen in de kwaliteit van jezelf als leidinggevende en in de kwaliteit van je medewerkers. Dit signaleren en er vervolgens je waardering voor uiten, maakt een wereld van verschil. Zodra je er aan gewend bent om je positief uit te spreken over hetgeen je medewerkers doen, ben je toe aan de volgende stap, namelijk het ruiterlijk aangegeven waarom je iets wat je medewerker doet zo goed vindt. Wat hierin een extra dimensie geeft is het feit, dat je door het uitspreken van je waardering met een motivatie erbij, mensen iets verteld waar ze zichzelf vaak nog niet van bewust zijn.

Je omgeving is de spiegel van je eigen functioneren

Door je bewust te zijn van je eigen grondhouding en je te richten op alles wat goed gaat en hier vervolgens je waardering voor uit te spreken, ben je in staat om zowel de medewerkerbeleving als de binding die je hebt met je mensen sterk te verbeteren.Wanneer je vanaf morgenochtend de keus maakt om het totaal anders te doen dan voorheen en je gaat je richten op het goede met alle waardering van dien, hoe denk jij dat je medewerkers hier op zullen reageren, hoe komen ze naar hun werk, hoe gaan ze met elkaar om, welke werking heeft dit op hun motivatie en hun medewerkertevredenheid? Het gaat hier over het creëren van hele grote veranderingen met heel weinig inspanning. En wanneer je niet in staat bent om dit groots op te pakken, doe het dan in ieder geval zo nu en dan, dat is dan al een paar honderd procent meer dan nu.

Salesgids

Salesgids is de internetportal voor slimme en vooruitstrevende salesprofessionals. U vindt hier een breed scala aan trainingen, artikelen, gratis formats, boeken, links en oplossingen voor verkoopsucces. Niet voor niets is Salesgids in korte tijd uitgegroeid tot een toonaangevend platform voor iedereen die zich bezighoudt met verkoop, zowel op uitvoerend gebied als op managementniveau. Salesgids is met bijna 45.000 abonnees en tienduizenden views per maand het grootste internet portal voor verkopers en salesmanagers in Nederland.

info@salesgids.com