Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Porter analyse


06 aug 2021

Download Porter analyse

Ben je op zoek naar een format voor de Porter analyse? Download direct ons format Porter analyse!

Michael Porter ontwikkelde het vijfkrachtenmodel. Een veelgebruikt model voor de externe analyse, waarbij hij na onderzoek tot de conclusie komt dat er vijf krachten bestaan die de rentabiliteit van een onderneming bepalen.

Deze vijf krachten zijn:

  1. De macht van leveranciers,
  2. De macht van afnemers,
  3. De mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn,
  4. De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt,
  5. De interne concurrentie op de markt.

Een ander model dat voor de externe analyse wordt gebruikt, is de DESTEP-analyse, wat een acroniem is voor: Demografische,Ecologische, Sociale, Technologische, Economische en Politieke factoren. Dit model wordt daarom ook wel eens voorafgaand aan de uitwerking van de SWOT-analyse gebruikt. Wat voor de ene organisatie of manager als sterkte wordt beschouwd, kan door de andere als een zwakte worden gezien; wat door de ene als een bedreiging wordt gezien, is voor de andere weer een kans. De DESTEP-analyse wordt uitgevoerd op macroniveau terwijl het vijfkrachtenmodel van Porter op mesoniveau wordt uitgevoerd. De sterkte-zwakteanalyse wordt op microniveau binnen de organisatie toegepast.

Salesgids

Salesgids is de internetportal voor slimme en vooruitstrevende salesprofessionals. U vindt hier een breed scala aan trainingen, artikelen, gratis formats, boeken, links en oplossingen voor verkoopsucces. Niet voor niets is Salesgids in korte tijd uitgegroeid tot een toonaangevend platform voor iedereen die zich bezighoudt met verkoop, zowel op uitvoerend gebied als op managementniveau. Salesgids is met bijna 45.000 abonnees en tienduizenden views per maand het grootste internet portal voor verkopers en salesmanagers in Nederland.

info@salesgids.com