Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Nieuwe normaal begint met visie en verhaal


07 okt 2020

De Coronacrisis luidt een nieuwe werkelijkheid in. Met een grote economische recessie en een 1,5 meter samenleving. Dat vraagt van bedrijven en instellingen een kritische blik op hun visie, ambitie en strategie. Business as usual bestaat immers niet meer. Hoe ziet die nieuwe werkelijkheid eruit? Wat betekent dat op korte en langere termijn voor jouw organisatie en wat wil je concreet bereiken? Hoe pak je het aan en wat betekent dat voor medewerkers en klanten? Kortom, succesvol ondernemen in het nieuwe normaal begint met visie en een goed verhaal.

Alice in wonderland

Je kent misschien wel het verhaal uit Alice in Wonderland, waarin Alice aan de grijnzende kat de weg vraagt. ‘Zou je me alsjeblieft willen vertellen welke kant ik op moet?’ vraagt Alice. ‘Dat hangt er voor een groot deel van af waar je naartoe wilt,’ zegt de kat. ‘Het zal mij een zorg zijn,’ zegt Alice. ‘Dan maakt het niet uit welke kant je op gaat,’ antwoordt de kat.

Zo is het in organisatieland ook. Visie, ambitie, waarden én een goed verhaal geven de organisatie richting en houvast. Het brengt focus aan en bindt medewerkers en klanten. Het zorgt het voor inspiratie, enthousiasme en doelgerichtheid. Bedrijven met een duidelijke visie en een goed verhaal presteren vaak ook beter dan organisaties die dat niet hebben. Het zijn noodzakelijke ingrediënten om te kunnen overleven in een tijd van het nieuwe normaal.

De wereld na Corona

Heeft jouw organisatie een duidelijk beeld van de nieuwe werkelijkheid, van de wereld na Corona? Met een heldere visie, uitdagende ambitie, sprekende waarden en een goed verhaal? Nog niet, dan snel aan de slag zoals Abraham Lincoln lang geleden al adviseerde: “The best way to predict the future is to to create it.”

Het begint met een visie

Een visie is het beeld dat, of de verwachting die, een organisatie heeft van de toekomst. Visie komt van het Latijnse videre, dat ‘zien, inzien, inzicht hebben’ betekent. Het gaat bij het formuleren van een visie om het gezamenlijk vaststellen van een toekomstbeeld: een gezamenlijk beeld, gedeeld door alle betrokkenen, dat een verwachting geeft van de voor de organisatie relevante toekomst. Het proces van visievorming levert niet alleen een breed gedragen beeld van de toekomst op, maar ook draagvlak voor het realiseren van die visie.

Visionair Elon Musk van Tesla en SpaceX heeft bijvoorbeeld een geheel eigen kijk op de toekomst als het gaat om de aanpak van het energievraagstuk. Zijn doel is het versnellen van de wereldwijde transitie naar duurzame energie. Tesla vindt zichzelf dan ook geen fabrikant van elektrische auto’s, maar een energy innovation company, die niet alleen elektrische (vracht)auto’s maakt, maar ook zonnepanelen en batterijpakketten voor thuis- en industrieel gebruik. Een spraakmakende kijk op de toekomst die inspirerend én richtinggevend is. 

Verschillende invalshoeken

Je kunt de visie aanscherpen door vanuit verschillende invalshoeken naar de toekomst te kijken. Denk aan een visie op de maatschappij, de markt, de klant of jouw eigen vakgebied. Wat betreft je kijk op de toekomst, ontwikkel zeker ook jouw visie op zaken als wendbaarheid, klantgerichtheid, innovatie en digitale transformatie. Deze deelvisies leveren nuttige inzichten op, die je nodig hebt bij het inrichten van een toekomstbestendige organisatie.

Zo heeft het Prinses Máxima Centrum een duidelijke visie op oncologische kinderzorg, namelijk dat bundeling van de beste zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding in één nationaal centrum nodig is om de overlevings- en genezingskansen én kwaliteit van leven van kinderen met kanker te verbeteren. Het resultaat na jaren voorbereiding is een spiksplinternieuw kankercentrum in Utrecht – kind- en gezinsvriendelijk, met de beste specialisten, een integrale aanpak en ontwikkelingsgerichte zorg voor het hele gezin. 

Meerdere toekomstscenario’s

Een belangrijke valkuil is denken dat er maar één soort toekomst mogelijk is, die zich ook nog eens nauwgezet laat voorspellen en een extrapolatie is van het verleden. Dat is het niet het geval. Er zijn vaak meerdere manieren waarop de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen. Houd daarom rekening met verschillende toekomstscenario’s.

Dit soort scenario’s voorspellen niet zozeer de toekomst, maar leggen vanuit meerdere perspectieven de drijvende krachten en onzekerheden achter de veranderingen bloot. Dat vergroot je inzicht en je leert de toekomst beter begrijpen. Ook kun je sneller schakelen als een van die toekomstmogelijkheden manifest wordt, wat de kans op de juiste beslissing en strategie vergroot. Met scenarioplanning, simulatiemodellen en speciale denktechnieken zoals probabilistisch denken kun je grip proberen te krijgen op die toekomst door verschillende scenario’s uit te werken.

Een groep shopping-experts bracht vier toekomstscenario’s in beeld voor de mogelijke (her)inrichting van de Nederlandse binnensteden, rekening houdend met dominante ontwikkelingen als de groei van online winkelen en de behoefte aan funshoppen en beleving. De vier scenario’s kregen passende namen als Home as a Shop (volledig vanuit huis winkelen), Fast and Easy (efficiënt winkelen in de stad), Fun at Home (thuis funshoppen) en Experience City (de binnenstad als belevingscentrum). Interessant voor gemeenten, retailers, mobiliteitsbedrijven en projectontwikkelaars. 

Lees verder

Dit artikel is met toestemming overgenomen van klantgerichtondernemen.blogspot.com

Sjors van Leeuwen

Sjors van Leeuwen (Indora Managementadvies) is zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van succesvolle boeken als 'CRM in de praktijk', 'Klant in de driver’s seat', 'Innovatieblunders', 'Hoe Agile is jouw Strategie' en 'Zorgmarketing in de praktijk'.

info@indora.nl