Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Meer persoonlijk succes – Weten dat ( en hoe) je jezelf scherp moet houden


13 mrt 2018

De afgelopen weken heb ik je een aantal inzichten en handvatten gegeven om d.m.v. communicatie je persoonlijke effectiviteit te verhogen. Zowel op het gebied van het bepalen van je doel, het voeren van gesprekken en het leidinggeven aan je eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Hopelijk heb je er al iets mee gedaan! Nu nog zorgen dat je dit volhoudt. Echter, dat vooruitzicht is niet echt hoopvol. Want uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% binnen 2 jaar weer terug is bij af. Blijvende verandering is blijkbaar gedoemd te mislukken. Hieronder wil ik je een aantal belangrijke redenen hiervoor geven welke hun oorsprong vinden in de gedragspsychologie.

Loslaten

Nieuw gedrag volhouden is lastig omdat mensen het vaak moeilijk te verteren vinden dat ze afstand moeten nemen van hun oude zekerheden. Ter verduidelijking; de winst van het nieuwe gedrag moet voor je gevoel minimaal het dubbele opleveren in vergelijking tot het verlies van het oude gedrag.

First things first

Een ander belangrijk struikelblok is dat veel mensen zich op het einddoel focussen en niet op de processtappen om dat einddoel te bereiken. Terwijl die stappen en het bijbehorende gedrag je uiteindelijk bij dat einddoel moeten gaan brengen. Stephen Covey heeft dit perfect verwoordt in de 2e eigenschap van zijn boek “de 7 eigenschappen van succesvol leiderschap”.  Ik raad je dan ook van harte aan om dat boek en, in het licht van dit artikel, met name dat hoofdstuk te bestuderen.

Als je trouwens naar de Engelse titel van dit boek kijkt dan zie je dat het “7 habits of highly effective people” heet. In de vertaling is gekozen om het woord leiderschap toe te voegen aan de titel. Leiderschap is dus blijkbaar vereist om persoonlijk highly effective te zijn! En een van de gebieden waar je aan jezelf leiding moet geven zijn de uitvoering van die processtappen. We hebben het dus over persoonlijk leiderschap. Want de enige die uiteindelijk beslist wat er met jou gebeurd ben jezelf.

Dode hoek

Om leiding te geven aan jezelf is het noodzakelijk dat je jezelf goed in beeld hebt. Een derde reden voor het mislukken van veranderingen heeft echter betrekking op het feit dat heel veel van je gedrag in je dode hoek zit. Dat vertoon je dus onbewust. En in tegenstelling tot de vrachtwagens van tegenwoordig hebben slechts weinig mensen standaard een dode hoekspiegel gemonteerd.

Je zou eens goed na kunnen denken over het aanbrengen van een dode hoekspiegel in de vorm van een sparring partner of een personal coach.

Je kan bijvoorbeeld op je werk, een collega of een manager of met iemand uit je netwerk afspreken om regelmatig samen te komen om te sparren over bepaalde zaken. Het synergie-effect hiervan zou je wel eens kunnen verbazen.

Bij een dergelijke constructie is het wel van belang om van te voren vast te stellen (en in de gaten te houden) wat je er in wilt stoppen en wat je eruit wilt halen. Want als je dit niet doet kan het zo zijn dat de een steeds ‘brengt’ en de ander steeds ‘haalt’. En als je dit niet had verwacht kan dat leiden tot onvrede en uiteindelijk tot ruzies leiden.

Een andere goede manier om alles wat er in je dode hoek gebeurd binnen je gezichtsveld te houden is het inhuren van een trainer en/of coach. Hiermee ontwijk je ook de onvrede zoals hierboven aangegeven. Want met deze externe persoon stel je een opdracht op en hij zal zich vervolgens helemaal op jou richten zodat je maximaal rendement uit dergelijke trajecten kan halen. Bijkomend voordeel is dat dergelijke coaches en/of trainers vaak ook affiniteit met een speciaal vak of onderwerp hebben zodat je voor alles de juiste kan kiezen en er zeker van kan zijn dat je er het maximale uit kan halen.

Structuur en geduld

Als vierde en laatste reden voor het mislukken van  persoonlijke veranderingen hebben mensen een neiging om tijdens veranderingen ongestructureerd te werken en snel resultaat willen zien. Dat snelle resultaat is in veel gevallen niet mogelijk. Je zal er tijd voor uit moeten trekken en heel realistisch je (tussen)doelen moeten definiëren. Ook voor wat het tijdspad betreft.

Boeken – internet

Er zijn sites waar je oneindig veel boeken kan bestellen over onderwerpen als doelen stellen, communicatietechnieken, NLP, over het richten van je innerlijke kompas. Dit kan je soms heel goed helpen om met name nieuwe gebieden in kaart te brengen. Ook zeer bruikbaar om net weer een nieuw inzicht te krijgen op een reeds bekend gebied. Naast boeken zijn er ook websites (zoals www.salesgids.com ) met nuttige en informatieve artikelen.

Om dit voor jezelf concreet te maken zou je het volgende moeten doen:

  1. google: Hermann Ebbinghaus
  2. Laat je coachen.
  3. Blader boeken die je een maand geleden hebt gelezen nog eens door.
  4. “He that can have patience, can have what he will” (Benjamin Franklin).

Conclusie

Het overgrote deel van succesvol zijn (of niet) valt of staat met de manier van communiceren.

Met name het vergroten van je kennis over de manier waarop communicatie verloopt zorgt dat je hier je voordeel mee kan doen. Voordeel waar het inzicht in jezelf betreft alsook inzicht in  je klant of je medewerker of je partner. Als je weet op basis waarvan iemand zijn beslissingen neemt en wat iemand motiveert om dingen te doen kan je hier op respectvolle wijze je voordeel mee doen. Om dit in de praktijk te brengen en om dit een blijvend onderdeel van je dagelijkse routine te maken dien je heel doelbewust een structuur inclusief borging op te zetten die je daarbij gaat helpen.

Persoonlijk succes bestaat uit 4 delen:

Deel 1 Focus je op het juiste proces

Deel 2 Effectief communiceren

Deel 3 De verkooplogica vermijden

Deel 4 Weten dat ( en hoe) je jezelf scherp moet houden

 

David Stolze

Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van commercie in diverse functiegebieden waaronder account-, sales- en algemeen management. Daarnaast heeft hij een kleine 4 jaar als commercieel adviseur zijn klanten aan een beter resultaat geholpen d.m.v. het verbeteren van strategie, processen en vaardigheden. Deze specifieke praktijkervaring bracht hem het inzicht dat het behalen van persoonlijke successen voor meer dan 80% draait om persoonlijke communicatie. Onderzoek wijst uit dat de mate waarop iemand zijn interne communicatie beheerst en in weet te zetten bij interactie met anderen, beslissend is voor de mate van zijn of haar succes. Optimalisering van processen en het verbeteren van vaardigheden leveren vanzelfsprekend ook bijdragen aan succes. Echter, het valt of staat met balans, normen & waarden, doelen en motivatie. Taal en communicatie zijn daarbij de enige tools waarmee mensen dit kunnen bewerkstelligen en verankeren. Stolze Communicatie Advies biedt diensten aan op dit gebied.

david@stolzecommunicatieadvies.nl