Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Hoe kan ChatGPT een accountmanager helpen?


27 feb 2023

Hoe kan ChatGPT een accountmanager helpen? (vroeg ik aan ChatGPT). In dit artikel antwoord op de vraag hoe ChatGPT de accountmanager kan helpen. En wie beter te vragen dan ChatGPT zelf? Naast een aantal vragen aan ChatGPT gesteld ook een aantal voorbeelden zelf uitgeprobeerd. Zeker nuttig voor de accountmanager om gebruik van te maken, zeker als het gaat om snel en gericht informatie verkrijgen. Vooral interessant zijn de 2 voorbeelden aan het einde van dit artikel, met het tweede voorbeeld kun je zien hoe uitgebreid je ChatGPT kunt informeren en bevragen.

Hoe kan ChatGPT een accountmanager helpen zijn werk beter te doen?

De eerste vraag is precies deze! Hieronder staat de vraag nogmaals met daarna direct het ontvangen antwoord.

“Hoe kan ChatGPT een accountmanager helpen zijn werk beter te doen?”

Als een AI-gedreven conversational agent kan ChatGPT op verschillende manieren een accountmanager helpen bij het beter uitvoeren van zijn werk. Hier zijn enkele manieren waarop ChatGPT van nut kan zijn:

 1. Beantwoorden van veelgestelde vragen: ChatGPT kan worden geprogrammeerd om veelgestelde vragen van klanten te beantwoorden, zoals vragen over producten, diensten, prijzen, betalingen enz. Dit kan de accountmanager helpen bij het efficiënter afhandelen van klantvragen en -klachten.
 2. Ondersteuning bij het opstellen van rapporten: ChatGPT kan helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden gegevens om bruikbare inzichten te bieden. Hierdoor kan de accountmanager sneller en nauwkeuriger rapporten opstellen en belangrijke beslissingen nemen op basis van betrouwbare gegevens.
 3. Herinneringen voor deadlines en afspraken: ChatGPT kan de accountmanager herinneren aan belangrijke deadlines en afspraken met klanten, zodat er geen belangrijke taken of afspraken worden gemist.
 4. Zoeken naar informatie: ChatGPT kan snel informatie vinden over klanten, producten of diensten. Hierdoor kan de accountmanager sneller antwoorden op vragen van klanten vinden en beter geïnformeerde beslissingen nemen.
 5. Verbetering van klanttevredenheid: ChatGPT kan worden gebruikt om proactief contact op te nemen met klanten en te vragen of ze tevreden zijn met de producten en diensten van het bedrijf. Hierdoor kan de accountmanager op de hoogte blijven van de klanttevredenheid en eventuele problemen proactief oplossen voordat ze uitgroeien tot grotere problemen.

Kortom, ChatGPT kan de accountmanager helpen bij het efficiënter afhandelen van klantvragen en -klachten, het sneller en nauwkeuriger opstellen van rapporten, het onthouden van belangrijke afspraken en deadlines, het vinden van informatie en het verbeteren van de klanttevredenheid.

“Hoe kan ChatGPT een accountmanager helpen bij het voorbereiden van een verkoopgesprek?”

ChatGPT kan op verschillende manieren een accountmanager helpen bij het voorbereiden van een verkoopgesprek. Hier zijn enkele manieren waarop ChatGPT van nut kan zijn:

 1. Het verzamelen van klantinformatie: ChatGPT kan helpen bij het verzamelen van informatie over de klant, zoals hun aankoopgeschiedenis, interesses, voorkeuren, uitdagingen, enzovoort. Deze informatie kan de accountmanager helpen bij het personaliseren van het verkoopgesprek en het bieden van relevante oplossingen die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van de klant.
 2. Het genereren van verkoopscripts: ChatGPT kan worden geprogrammeerd om verkoopscripts te genereren die de accountmanager kunnen helpen bij het voorbereiden van het verkoopgesprek. Deze scripts kunnen belangrijke punten bevatten die moeten worden behandeld tijdens het gesprek, evenals mogelijke antwoorden op veelgestelde vragen van de klant.
 3. Het bieden van suggesties voor cross-selling en upselling: ChatGPT kan helpen bij het identificeren van andere producten of diensten die kunnen worden aangeboden aan de klant tijdens het verkoopgesprek. Dit kan de accountmanager helpen om extra omzet te genereren en de klant te voorzien van oplossingen die aanvullend zijn op wat ze al hebben aangeschaft.
 4. Het identificeren van belangrijke trends en inzichten: ChatGPT kan helpen bij het identificeren van belangrijke trends en inzichten in de markt of bij de concurrentie. Deze inzichten kunnen de accountmanager helpen om het verkoopgesprek beter af te stemmen op de behoeften van de klant en om te concurreren met andere bedrijven in de markt.
 5. Het bieden van real-time ondersteuning tijdens het gesprek: ChatGPT kan de accountmanager tijdens het gesprek voorzien van real-time ondersteuning, zoals suggesties voor antwoorden op vragen of aanvullende informatie over de producten of diensten van het bedrijf.

Kortom, ChatGPT kan de accountmanager helpen bij het verzamelen van klantinformatie, het genereren van verkoopscripts, het bieden van suggesties voor cross-selling en upselling, het identificeren van belangrijke trends en inzichten en het bieden van real-time ondersteuning tijdens het verkoopgesprek.

Een voorbeeld hoe ChatGPT helpt om informatie te vergaren

Stel je bent ICT of Telcom bedrijf en je wilt ter voorbereiding meer weten over de mogelijkheden voor en toepassingen van IoT technologie bij de Gemeente van een grote stad (Amsterdam hier als voorbeeld). In dit voorbeeld zet ik in het gegeven antwoord van ChatGPT in BOLD waar ik daarna op wil doorvragen.

“Wat zijn de belangrijkste doelen van de gemeente Amsterdam?”

De belangrijkste doelen van de gemeente Amsterdam kunnen variëren, afhankelijk van de politieke en economische omstandigheden. Hieronder staan een aantal veelvoorkomende doelen die de gemeente Amsterdam mogelijk nastreeft:

 1. Verbetering van de levenskwaliteit van inwoners.
 2. Bevordering van duurzame ontwikkeling en milieubescherming.
 3. Versterking van de economie en scheppen van werkgelegenheid.
 4. Verbetering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
 5. Uitbouw van een inclusieve en diverse samenleving.
 6. Verbetering van de gezondheid en het welzijn van inwoners.
 7. Bevordering van cultuur en toerisme.
 8. Verbetering van de woningmarkt en het bouwen van betaalbare woningen.
 9. Bevordering van innovatie en digitale transformatie.
 10. Verbetering van de kwaliteit van openbare ruimte en stedelijke infrastructuur.

“Wat doet de gemeente op Bevordering van innovatie en digitale transformatie?”

De gemeente Amsterdam speelt een actieve rol in het bevorderen van innovatie en digitale transformatie. Hieronder staan enkele manieren waarop de gemeente dit doet:

 • Ondersteuning van startups en tech-bedrijven door het creëren van innovatie-ecosystemen en het aanbieden van subsidiemogelijkheden en netwerken.
 • Investeren in digitale infrastructuur en technologieën, zoals 5G, IoT en data-analyse.
 • Samenwerken met universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven om digitale innovatie te bevorderen.
 • Aanbieden van opleidingen en trainingen om de digitale vaardigheden van de bevolking te verbeteren.
 • Bevorderen van open data-initiatieven en transparantie om nieuwe toepassingen en diensten mogelijk te maken.
 • Ondersteuning van digitale transformatie binnen de overheid door de modernisering van de interne processen en systemen.
 • Bevorderen van digitale samenwerking en netwerken tussen verschillende sectoren en organisaties.
 • Uitvoeren van pilootprojecten en experimenten met nieuwe technologieën en toepassingen.
 • Aanbieden van financiële steun en subsidies voor digitale transformatie-projecten.

De specifieke activiteiten van de gemeente Amsterdam op het gebied van innovatie en digitale transformatie kunnen veranderen en uitgebreider zijn, dus het is het beste om de website van de gemeente te raadplegen voor de meest recente informatie.

“Wie gaat er over Investeren in digitale infrastructuur en technologieën, zoals 5G, IoT en data-analyse bij de gemeente Amsterdam?”

Het gaat over de afdeling ICT en Digitalisering van de gemeente Amsterdam die verantwoordelijk is voor het beheer en de ontwikkeling van de digitale infrastructuur en technologieën, waaronder 5G, IoT en data-analyse. Deze afdeling richt zich op het verbeteren van de digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven en het ondersteunen van de digitale transformatie van de gemeente. De afdeling ICT en Digitalisering werkt samen met andere afdelingen en partners om de doelen van de gemeente op het gebied van innovatie en digitale transformatie te realiseren.

Nog een voorbeeld hoe ChatGPT de accountmanager kan helpen

In het volgende voorbeeld kun je ook zien hoe je met uitgebreidere teksten en vragen ChatGPT jouw kan laten meedenken in je verkoopaanpak.

“Mijn klant vroeg om een verkoop training. Welke voordelen wil mijn klant hieruit halen?”

Als uw klant heeft gevraagd om een verkooptraining, is het waarschijnlijk omdat ze de voordelen van zo’n training inzien. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen die uw klant kan verwachten te halen uit een verkooptraining:

 1. Verhoging van de verkoopprestaties: Het belangrijkste voordeel van een verkooptraining is dat het kan helpen om de verkoopprestaties van uw klant te verhogen. Een goede verkooptraining kan helpen om de vaardigheden en kennis van de verkopers te verbeteren, waardoor ze beter in staat zijn om de behoeften van klanten te begrijpen en op de juiste manier te reageren.
 2. Verbetering van klantrelaties: Een goede verkooptraining kan ook helpen bij het verbeteren van de relaties met klanten. Verkopers leren hoe ze op de juiste manier kunnen communiceren met klanten, hoe ze hun behoeften kunnen begrijpen en hoe ze op hun problemen kunnen reageren. Dit kan helpen om klanttevredenheid te verhogen en om klanten aan te trekken en te behouden.
 3. Ontwikkeling van verkoopvaardigheden: Een verkooptraining kan helpen bij het ontwikkelen van verkoopvaardigheden, zoals het opbouwen van vertrouwen, het identificeren van koopsignalen, het sluiten van deals, enzovoort. Verkopers leren hoe ze deze vaardigheden effectief kunnen gebruiken tijdens het verkoopproces.
 4. Verbetering van de productkennis: Een goede verkooptraining kan ook helpen bij het verbeteren van de productkennis van verkopers. Ze leren meer over de producten en diensten van het bedrijf, zodat ze in staat zijn om de kenmerken en voordelen op de juiste manier te presenteren aan klanten.
 5. Vergroting van het zelfvertrouwen: Een verkooptraining kan ook helpen bij het vergroten van het zelfvertrouwen van verkopers. Ze leren hoe ze zichzelf effectief kunnen presenteren, hoe ze kunnen omgaan met bezwaren van klanten en hoe ze kunnen omgaan met afwijzingen. Dit kan hun zelfvertrouwen vergroten en hen helpen om betere verkoopresultaten te behalen.

Kortom, een verkooptraining kan uw klant helpen bij het verhogen van de verkoopprestaties, het verbeteren van klantrelaties, het ontwikkelen van verkoopvaardigheden, het verbeteren van de productkennis en het vergroten van het zelfvertrouwen van de verkopers. Het kan een waardevolle investering zijn voor elk bedrijf dat zijn verkoopprestaties wil verbeteren.

“Ok, ik wil mijn klant helpen om de volgende voordelen uit een verkooptraining te halen: verhoging van de verkoopprestaties en verbetering van de klantrelaties. Welke vragen moet ik aan de klant stellen om de juiste verwachtingen te scheppen om deze voordelen uit een verkooptraining te halen?”

Om de juiste verwachtingen te scheppen en de gewenste voordelen uit een verkooptraining te halen, zou u de klant enkele vragen kunnen stellen om beter te begrijpen wat hun behoeften en doelen zijn. Hier zijn enkele vragen die u zou kunnen stellen:

 • Wat is het belangrijkste doel dat u wilt bereiken met de verkooptraining?
 • Welke verkoopprestaties wilt u verbeteren?
 • Op welke gebieden van het verkoopproces wilt u de nadruk leggen?
 • Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee uw verkoopteam momenteel wordt geconfronteerd?
 • Op welke manier wilt u de relaties met uw klanten verbeteren?
 • Welke informatie of vaardigheden wilt u dat uw verkoopteam leert tijdens de verkooptraining?
 • Hoe meet u de effectiviteit van de verkooptraining?
 • Hoeveel tijd en middelen bent u bereid te investeren in de verkooptraining?
 • Wat voor soort trainingsprogramma’s hebben in het verleden voor uw bedrijf gewerkt?
 • Hoeveel verkopers wilt u trainen en wat zijn hun specifieke behoeften?

Door deze vragen te stellen, kunt u de verwachtingen van uw klant beter afstemmen op wat ze kunnen verwachten van de verkooptraining. Het kan u ook helpen bij het ontwikkelen van een op maat gemaakt trainingsprogramma dat gericht is op het behalen van de gewenste voordelen. Door de verwachtingen duidelijk te maken en realistische doelen te stellen, kunt u de klant helpen om de gewenste resultaten uit de verkooptraining te halen en een waardevolle investering te maken voor de toekomstige groei en ontwikkeling van hun bedrijf.

“Stel de klant gaat akkoord met een verkooptraining maar vraagt daarbij ook of er nog andere zaken aangepakt moeten worden om het gewenste resultaat te halen. Welke vragen moet ik aan de klant stellen? Welke andere zaken moet ik dan aan denken?”

Als de klant akkoord gaat met een verkooptraining maar ook vraagt naar andere zaken die aangepakt moeten worden om het gewenste resultaat te halen, zou u de klant enkele vragen kunnen stellen om beter te begrijpen wat hun behoeften en doelen zijn. Hier zijn enkele vragen die u zou kunnen stellen:

 • Welke andere factoren, naast de verkooptraining, zijn van invloed op de verkoopprestaties van uw verkoopteam?
 • Welke andere afdelingen zijn betrokken bij het verkoopproces en hoe kunnen zij beter samenwerken met het verkoopteam?
 • Welke verkoopmethoden worden momenteel gebruikt en hoe kunnen deze worden verbeterd?
 • Hoe worden de leads momenteel geïdentificeerd en beheerd?
 • Welke technologieën worden momenteel gebruikt en hoe kunnen deze worden verbeterd of aangepast om de verkoopprestaties te verbeteren?
 • Hoe kunnen uw verkopers beter worden ondersteund door middel van marketing- en communicatiemateriaal?
 • Op welke manier kunt u de motivatie en betrokkenheid van uw verkoopteam vergroten?
 • Wat is uw strategie voor het meten van de effectiviteit van de verkooptraining en andere verbeteringen?

Naast het stellen van deze vragen, moet u bij het nadenken over andere zaken die aangepakt moeten worden om het gewenste resultaat te halen, ook denken aan zaken als:

 1. De organisatiestructuur en interne communicatie.
 2. De kwaliteit van de producten en diensten die worden aangeboden.
 3. Het imago van het bedrijf en de merkreputatie.
 4. De concurrentiepositie van het bedrijf.
 5. De algemene economische en zakelijke omstandigheden.

Door deze zaken te evalueren en samen te werken met de klant om de gewenste verbeteringen aan te brengen, kunt u hen helpen om hun verkoopprestaties en klantrelaties te verbeteren. Het is belangrijk om samen te werken met de klant om hun unieke behoeften en doelen te begrijpen, zodat u een op maat gemaakte oplossing kunt ontwikkelen die hen zal helpen om hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Conclusies gebruik van ChatGPT door de accountmanager

Ik ben overtuigd van de nut en noodzaak van het gebruik van ChatGPT door accountmanagers. Ben benieuwd wat jullie er van vinden! Al is het antwoord niet altijd direct perfect, je kunt door ervaring dit wel steeds verder perfectioneren. Succes en veel plezier er mee (heb ik in ieder geval al gehad).

Elmo Wieland

Elmo is consultant en helpt bedrijven om sales resultaten te verbeteren. Hij gebruikt hier een zelf ontwikkeld integraal model voor waar strategie, processen, data en de mens samen zorgen voor resultaat. Elmo heeft Bedrijfskunde gestudeerd (Bachelor Nijenrode, Master KU Leuven) en heeft in 2018 de post doctorale opleiding "Business Analytics & Data Science" aan de VU afgerond. Hij werkt voor klanten in tal van branches. Zijn expertisegebieden zijn: Klantgerichtheid, integrale analyses en formuleren verbeterplan, commerciële workshops, integrale trajecten en interimopdrachten, procesverbetering en CRM. Sinds 2006 is Elmo tevens mede eigenaar en directeur van www.salesgids.com. Hiervoor was Elmo Manager bij Deloitte Consulting (3 jaar internationale projecten CRM en proces verbetering) en zelf commercieel actief als Key Account Manager en Business Manager bij Duracell en Panasonic.

wieland@salesgids.com