Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Goed gerunde bedrijven wendbaarder tijdens Corona


18 aug 2022

Bedrijven met beter management haalden tijdens de coronapandemie meer omzet uit online-activiteiten en nieuwe producten en diensten. Dat schrijven onderzoekers van de Rabobank na een enquête onder ruim duizend leidinggevenden uit verschillende sectoren. Met als eindconclusie: goed gerunde bedrijven zijn wendbaarder en succesvoller in crisistijd.

Wendbaar tijdens corona

Een kleine groep bedrijven bleek tijdens de coronapandemie in staat om hun verdienmodel aan te passen. Men haalde meer omzet uit online-activiteiten en nieuwe producten en diensten. De meeste andere bedrijven zagen sinds corona geen veranderingen in inkomstenbronnen.

Wat blijkt uit onderzoek? De kwaliteit van het management (lees: managementpraktijken) blijkt bepalend voor de ‘wendbaarheid’ van deze beter presterende bedrijven tijdens de crisis.

Dat schrijven de economen Jesse Groenewegen (Rabobank) en Sjoerd Hardeman (Rabobank) en hoogleraar Erik Stam (UU en TMT School) in het onderzoeksverslag ‘Goed gerunde bedrijven wendbaarder tijdens corona‘. Voor hun onderzoek vulden 1151 leidinggevenden uit industrie, retail en horeca een enquête in. Met vragen over de managementpraktijken en wendbaarheid van hun bedrijf.

Ook werd gevraagd naar andere kenmerken van bedrijven, zoals de bedrijfsomvang, de leeftijd en het eigenaarschap, en naar enkele respondentenkenmerken zoals leeftijd en geslacht. Verder keken de onderzoekers ook naar andere onderzoeksresultaten en wetenschappelijke literatuur op dit gebied.

Een interessant onderzoek want hier komen twee bekende succesfactoren samen die nauw met elkaar samenhangen: de mate van wendbaarheid en de kwaliteit van management.

Aanpassen verdienmodel

Om de mate van wendbaarheid van bedrijven te meten, werd gevraagd welk extra percentage van de omzet sinds het uitbreken van de coronapandemie uit online-­activiteiten is vergaard en welk percentage van de omzet met nieuwe producten en diensten is verdiend.

Voor het bepalen van de managementkwaliteit stelden de onderzoekers zeven vragen aan de deelnemers over de managementpraktijk in hun bedrijf. Zoals vragen over doelen, prestaties en het management van personeel. Uit een groot aantal studies blijkt namelijk dat bedrijven die heldere doelen stellen, en de voortgang daarvan goed bijhouden en een strak personeelsbeleid voeren, onder andere winstgevender zijn, sneller groeien, meer patenten indienen, en minder snel failliet gaan.

Managementkwaliteit maakt het verschil

Belangrijkste bevindingen volgens de onderzoekers:

  • Bedrijven zijn in verschillende mate geraakt door de coronacrisis.
  • Sommige bedrijven hebben zich wendbaarder en weerbaarder getoond dan andere bedrijven.
  • Bedrijven met een hogere managementkwaliteit hebben tijdens corona meer omzet uit online-activiteiten en nieuwe producten en diensten gehaald.

Ongeveer 25 procent van de bedrijven heeft een positieve verandering in online-omzet gekend, en circa 35 procent heeft omzet uit nieuwe producten vergaard. Het merendeel van de bedrijven heeft sinds corona geen veranderingen gezien in inkomstenbronnen. Opvallend genoeg zagen de onderzoekers geen verschil in deze cijfers tussen de sectoren industrie, retail en horeca.

De kwaliteit van managementpraktijken hangt positief samen met meer omzet uit online-activiteiten en met meer omzet uit nieuwe producten sinds corona. Wanneer, in theorie, een bedrijf zich van de laagste kwaliteit van managementpraktijken naar de hoogste kwaliteit zou bewegen, dan zou de online-omzet met meer dan zes procent stijgen en zou de omzet uit nieuwe producten met meer dan zeventien procent toenemen.

Maar correlatie (statistische samenhang tussen twee grootheden) is nog geen causaliteit (oorzakelijk verband tussen twee grootheden). Dus keken de onderzoekers ook naar andere onderzoeken op dit gebied. Komt het een wel door het ander?

Volgens de onderzoekers wijzen ook andere internationale studies uit dat de kwaliteit van managementpraktijken positief bijdraagt aan de wendbaarheid en weerbaarheid van bedrijven tijdens corona. Onder andere sluitingen en betalingsachterstanden kwamen minder voor onder beter gemanagede ondernemingen, terwijl de verwachte verkopen juist hoger lagen. Ook verliep de switch naar het thuiswerken en naar de veranderingen in het productaanbod vlotter bij dergelijke bedrijven.

Verder blijken grotere bedrijven in het algemeen vaker innovatief te zijn dan kleine bedrijven. In lijn met ander onderzoek vinden de onderzoekers geen aanwijzingen voor een relatie tussen bedrijfsomvang en online-verkoop.

Managementkwaliteit is dun gezaaid

Kortom, zo schrijven de onderzoekers: ‘Nederlandse bedrijven met een hoge kwaliteit van managementpraktijken zijn tijdens de coronacrisis in staat gebleken om een groter deel van hun omzet uit nieuwe producten en uit online-activiteiten te halen. Gestructureerde managementpraktijken pakken dus ook tijdens een crisisperiode voordelig uit voor bedrijven.’

Wat opvalt: slechts een handjevol bedrijven heeft een zeer hoge kwaliteit van managementpraktijken! En dat is jammer want we weten al langer: goede managers maken het verschil!

Dus sluiten de onderzoekers hun rapportage af met de constatering: ‘Hier lijkt nog een wereld te winnen aangezien de  managementpraktijken bij veel Nederlandse bedrijven nog onderontwikkeld blijken te zijn.’ Lees bijvoorbeeld mijn andere blogs over de invloed van management en managers op het werkgeluk van medewerkers en de prestaties van het bedrijf.

Wendbaar de toekomst in

Ook bovenstaand onderzoek wijst de inmiddels bekende richting uit: wendbare bedrijven presteren beter en zijn  meer crisis- en toekomstbestendig dan minder wendbare organisaties.

Volgens de London School of Economics zijn toekomstbestendige bedrijven: (1) veranderingsgezind, (2) nieuwsgierig, (3) technologisch gedreven, (4) gestructureerd en planmatig, (5) toekomstgeoriënteerd en (6) wendbaar. Lees hier meer blogs over de voordelen van meer wendbaarheid.

Maar hoe word je een wendbare onderneming? Die in staat is om zijn strategische koers snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen in zijn omgeving.

Daarover lees je meer in mijn boek Wendbare strategie op één A4. Met het wendbaarheidscanvas met 11 bouwstenen en 43 wendbaarheidsknoppen om aan te draaien. Met het canvas krijg je snel inzicht in welke factoren van belang zijn en hoe je als organisatie met een wendbare strategie het verschil kan maken. Het is de verkorte opvolger van het boek Hoe agile is jouw strategie?

Dit artikel is met toestemming overgenomen van http://klantgerichtondernemen.blogspot.com

Sjors van Leeuwen

Sjors van Leeuwen (Indora Managementadvies) is zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van succesvolle boeken als 'CRM in de praktijk', 'Klant in de driver’s seat', 'Innovatieblunders', 'Hoe Agile is jouw Strategie' en 'Zorgmarketing in de praktijk'.

info@indora.nl