Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Doelgroepenmarketing (Deel 3)


08 mrt 2018

1. Formuleer voor elk van de gekozen doelgroepen wat er binnen welke periode bereikt moet worden.
2. Formuleer de belangrijkste speerpunten voor marketing en communicatie richting de gekozen doelgroep.
3 Formuleer voor elk van de gekozen doelgroepen wat er binnen welke periode bereikt moet worden.
4 Formuleer de belangrijkste speerpunten voor marketing en communicatie richting de gekozen doelgroep.

Deze speerpunten kunnen worden uitgewerkt door eerst een beknopte analyse te maken van de doelgroep (omvang doelgroep, participatie in cultuur- en vrijetijdsmarkt, bezoekgedrag, motivaties, informatie zoekgedrag, specifieke wensen en behoeften, etcetera)

En vervolgens vast te stellen wat vanuit de eigen organisatie aanwezig is (competenties) om in te spelen op wensen van deze doelgroep

Door de wensen en behoeften van de doelgroep in een zogenaamde confrontatiematrix (zie figuur 5) af te zetten tegen de eigen competenties (producten, activiteiten, vaardigheden, mensen, middelen, etcetera) kunnen de belangrijkste speerpunten voor de marketing en communicatie richting de doelgroep worden geïdentificeerd.

Zie voor een nadere toelichting op de wijze waarop een dergelijke confrontatiematrix kan worden ingevuld Dingena & Van Dishoeck (1999).

Figuur 5 Confrontatiematrix als basis voor speerpunten richting doelgroepen

Issues/ wensen/ behoeften Doelgroep Totaal
Competenties

5 Werk op basis van deze speerpunten een concreet actieplan uit

6 Stel vast op welke manier de voortgang van de uitvoering van activiteiten en de uiteindelijk behaalde resultaten gemeten worden

7 Evalueer in hoeverre de marketing- en communicatie-inspanningen tot de gewenste resultaten hebben geleid

8 Stel het communicatie-plan bij op basis van ervaringen uit het verleden en ontwikkelingen in de omgeving.

Interesse in het volledige onderzoeksrapport?

Het volledige onderzoeksrapport is te bestellen via het Marketing Planning Centre Nederland via telefoonnummer 070-3020753 of via e-mail.

Literatuur

Berendse, M. en W. Vos (1994) De vergeten theaterbezoeker, of het publiek is ook maar een mens, Theater Netwerk Nederland, Amsterdam

Boorsma, M. (1998) Kunstmarketing: hoe marketing kan bijdragen aan het maatschappelijk functioneren van kunst, in het bijzonder van toneelkunst in Nederland, Groningen

Buchel, M. (1998) ‘Cultuur in digitale stad’, Vakblad Management Kunst & Cultuur, nr. 3

Centraal Bureau voor de Statistiek (1999) Musea 1997, Voorburg/ Heerlen

Centraal Bureau voor de Statistiek (1999) Podiumkunsten 1997/ ’98, Voorburg/ Heerlen

Dingena, M. (1998), Segmentation and target marketing through planning, ACMC-conferentie Amsterdam (6 maart 1998).

Dingena, M. (1999), Bruikbare SWOT vereist het lef om te kiezen (MPCN-reeks), Marketing Planning Centre Nederland, Den Haag.

Dingena, M. en N. van Dishoeck (1999), Succesvolle marketingplannen. Denken, kiezen, doen, F&G Publishing, Amersfoort

Dingena, M. en J.J. R. van der Vlugt (1999), Onderzoeksrapport Doelgroepenmarketing in de cultuur- en vrijetijdsmarkt, Marketing Planning Centre Nederland, Den Haag.

Franssen, D. (1994) ‘Het theater op zoek naar publiek: de jeugd als een van de doelgroepen’ Kunst & educatie, nr. 3, feb, pp. 5-8

Kotler, Ph. en J. Scheff (1997) Standing Room Only; Strategies for Marketing the Performing Arts, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press

Lavrijsen, R. (1995) ‘Culturele diversiteit en publieksparticipatie’, Boekmancahier, nr, pp. 375-380

McLean, F. (1997) Marketing the Museum, London: Routledge

McDonald, M. en I. Dunbar (1998) Market Segmentation, how to do it, how to profit from it, London: Macmillan Press LTD

Meijer, M. (1996) ‘Vrienden, de belangrijkste klanten van de musea’, Museumvisie, pp. 8-13

Peppers, D., Rogers, M. and Dorf, B. (1999) ‘Is your company ready for one-to-one marketing?’, Harvard Business Review, january-february 1999, pp. 151-160

Ploeg, F. van der (1999) Cultuur als confrontatie, Uitgangspunten voor het cultuurbeleid van 2001-2004

Marian Dingena

Marian Dingena is directeur van Marketing Planning Centre Nederland te Den Haag. Zij adviseert bedrijven en instellingen op het gebied van strategie, marketingplanning en key account management. Dr Marian Dingena, Marketing Planning Centre Nederland, President, Kennedylaan 19, Postbus 17111, 2502 CC DEN HAAG Tel. 070-3020753, Fax:070-3020755

info@mpcn.nl