Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Delegeren


20 mrt 2018

Management is snelheid en richting geven aan processen. Dit vraagt om specifieke kwaliteiten, talenten en een heldere transparante aanpak. Eén daarvan is het er consequent voor zorgen dat uw eigen agenda zo leeg mogelijk blijft, door zoveel mogelijk taken en activiteiten verantwoord bij anderen neer te leggen. Dit geeft u namelijk de ruimte om overzicht te houden en waar nodig bij te sturen.

De realiteit is echter vaak anders. De doorsnee manager klaagt voortdurend dat hij het te druk heeft en dat de agenda alsmaar volloopt. Dit lijkt inderdaad de realiteit te zijn, maar dat is het niet! Hier ligt een klein verschil in nuance met uiterst grote consequenties.

  • Hij heeft het niet druk, hij maakt het zichzelf druk.
  • Zijn agenda loopt niet vol, hij laat zijn agenda vollopen.

Door geen 100% verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag en in tegenstelling tot dat, de omgeving te schuld te geven van drukte en volle agenda’s, nemen veel managers een reactieve houding aan en vervallen vervolgens op de enig overgebleven positie, namelijk slachtoffergedrag. Dit is te herkennen aan de woorden: Ja maar…………

Veel van deze managers voelen zich overal verantwoordelijk voor, zijn bang dat anderen het niet zo goed kunnen als hijzelf, hierdoor leeft de angst om het achteraf toch weer zelf te moeten doen doordat hij denkt of zelfs weet dat zijn medewerkers onvoldoende kwaliteit in huis hebben.

Door taken verantwoord bij medewerkers onder te brengen en ze daarmee meer verantwoordelijkheid te geven, is de kans groot dat de motivatie groeit en het gevoel gewaardeerd te worden ook toeneemt.

Wat te doen?

Wanneer u het bovenstaande herkent, nodig ik u uit om op 3 verschillende niveaus naar uw managementfunctie te kijken en uzelf bewust te worden waar u concreet uw beschikbare tijd op investeert:

  • Activiteiten
  • Taken
  • Resultaatgebieden

Als voorbeeld schets ik hier ter beeldvorming de situatie van een portier:

Activiteiten
Taken
Resultaatgebieden
Opbellen Telefoon beantwoorden Veiligheid/toegang
Gasten te woord staan Registreren bezoekers Registratie
Opschrijven Pasjes controleren Informatie/service
Lezen Informatie geven Visitekaartje
Opzoeken Slagboom bedienen
Telefoon aannemen Parkeerplaats controleren
Controleren Goederen aannemen
Doorverbinden
Opruimen bbsp;
Apparatuur bedienen
Routes uitleggen
Koeriers ontvangen
Instrueren

Salesgids

Salesgids is de internetportal voor slimme en vooruitstrevende salesprofessionals. U vindt hier een breed scala aan trainingen, artikelen, gratis formats, boeken, links en oplossingen voor verkoopsucces. Niet voor niets is Salesgids in korte tijd uitgegroeid tot een toonaangevend platform voor iedereen die zich bezighoudt met verkoop, zowel op uitvoerend gebied als op managementniveau. Salesgids is met bijna 45.000 abonnees en tienduizenden views per maand het grootste internet portal voor verkopers en salesmanagers in Nederland.

info@salesgids.com