Hét portal voor slimme salesprofessionals!

7 tips voor koude acquisitie en de AVG-wet


15 jan 2021

Dat de nieuwe AVG-wet u niet verbiedt om koud te acquireren weet u wellicht al. Deze wet verplicht u echter wel om op een aantal zaken te letten. Hieronder een zestal korte tips om om te gaan met deze wetgeving.

Tip 1: Bepaal het doel

Als u gegevens verzamelt en gebruikt, moet u zich bewust zijn van het doel. Als u koud acquireert dan kan u het rechtvaardigen dat u iemands telefoonnummer heeft. Verzamelt u gegevens die geen enkele relatie hebben met koude acquisitie, dan wijkt u van het doel af en kan u het ook niet rechtvaardigen.

Tip 2: Beveilig de data

Wellicht één van de belangrijkste tips: beveilig je gegevens. De verantwoordelijke en zelfs de bewerker is aansprakelijk voor het beschermen van de gegevens. U kunt zichzelf afvragen waar u uw data opslaat. Is dit op een externe server zoals een clouddienst? Voldoet de server aan alle veiligheidsstandaarden? Een ander belangrijk aspect is het beschikbaar stellen van informatie aan het personeel. Want wie heeft wel toegang en wie niet? Kan het via deze weg ook uitlekken? Dit zijn stuk voor stuk onderwerpen om rekening mee te houden.

Tip 3: Informeer

Als u een doel heeft, of een belangrijke verandering binnen de organisatie, dan deelt u het uw personeel mede. Doe dit dan ook bij een veranderd beleid rondom de nieuwe privacywet. Zo zorgt u ervoor dat er in de gehele organisatie bewuster omgegaan wordt met informatie. Dit reduceert namelijk de kans op lekken van deze gegevens.

Tip 4: Actueel

Probeer alle gegevens zo up-to-date mogelijk te houden. Dit houdt enerzijds in dat u de juíste gegevens moet hebben, maar aan de andere kant ook dat u de niet-juiste informatie moet verwijderen. Op het moment dat u bijvoorbeeld koud gaat bellen is het dus van belang dat u weet wíe u moet bereiken. Daarnaast is het up-to-date houden altijd goed voor uw eigen business, omdat u over de meest recente gegevens van uw klant of prospect beschikt. Tot slot; verlies het doel niet uit het oog. Gebruik de data dus niet voor een ander doel dan waarvoor u de data aangevraagd heeft.

Tip 5: Privacyverklaring

Veel organisaties hebben een privacyverklaring. Dit is een verklaring waar de verstrekker van de gegevens kan lezen wat er met zijn of haar gegevens gaat gebeuren. Met deze nieuwe wetgeving is het daarom belangrijk nog beter aan te geven waar de gegevens voor dienen. Dit hoeft niet persé meer informatie te betekenen, maar ook duidelijkere informatie.

Tip 6: Inzage

Geef de eigenaar van de data, of anders gezegd: degene waar de data over gaat, inzicht in zijn gegevens. Geef hem daarnaast ook de mogelijkheid deze te wijzigen of te verwijderen. Gegevens moeten bijvoorbeeld veranderd worden op het moment dat u aan het bellen bent en de prospect geeft aan niet meer benaderd te willen worden.

Tip 7: Slim acquireren

Op het moment dat u aan het acquireren bent, dan is het aan te raden om aan te geven waar u de gegevens voor nodig heeft. Geef dus kort aan wat de prospect voor informatie kan verwachten. Dit reduceert de kans op ontevredenheid op het moment dat de persoon e-mails of andere content ontvangt.

 

MisterSales aanpak’

MisterSales is volledig AVG-proof. Dit betekent dat MisterSales haar opdrachtgevers kan blijven ontzorgen op het gebied van leadgeneratie en telemarketing. Worstelt u met de nieuwe wetgeving in combinatie met koude acquisitie? Neem contact op met MisterSales’ groeispecialisten. www.mistersales.nu.

MisterSales

MisterSales creëert concrete omzetkansen. Het hele spectrum rondom salesrecruitment, verkooptrainingen en telemarketing beheersen zij tot in detail. Zij zorgen ervoor dat uw salesforce op volle sterkte is. Zij trainen uw medewerkers zodat zij de juiste skills in huis hebben om afspraken om te zetten in business. Uw accountmanagers hebben constant een volle agenda met leads die ertoe doen.

info@mistersales.nu