Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Brainbound Marketing

Paul Hassels Mönning

Hoe ga je om met een klant die steeds ongrijpbaarder wordt? Voor die vraag staan zakelijke marketeers in de b2b-markt. Duidelijk is dat traditionele marketing niet langer werkt. Klanten zijn kritischer dan voorheen en de afstand tot opdrachtnemers neemt toe. Harder ‘duwen’ via nog meer salesinspanningen heeft dus geen zin. Maar wat werkt dan wel?

Dit boek laat zien hoe je klanten kunt verleiden door je eigen expertise te delen, bijvoorbeeld via webinars, video’s, foto’s of blogposts. Maar dat alleen is niet voldoende. Om een klant écht te prikkelen, moet je precies weten wat hem beweegt. Dat vraagt om kennis van het brein. In dit boek brengt Paul Hassels Mönning het beste uit twee vakgebieden samen. Voor iedereen die op een slimmere manier wil verkopen: let’s go br@inbound!

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1: Een nieuw perspectief op B2B-marketing en -sales
1. Een nieuw perspectief op B2B-marketing
2. Een nieuw perspectief op B2B-sales
3. Klantcontact in B2B: digitaal en toch persoonlijk

Deel 2: Beter grip op de ongrijpbare klant
4. Inbound marketing in B2B
5. Breinbrekende business: de rationele klant bestaat niet

Deel 3: Hoe kom je tot een praktische toepassing van Br@inbound?
6. Br@inbound Marketing
7. Br@inbound Marketing in de praktijk

Meer informatie

Bestellen