Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Vijf ingrediënten voor succesvol groeien


06 mrt 2018

Iedere ondernemer of manager heeft een voorstelling van hoe succes er voor hem/haar uitziet. Meer klanten, een beter rendement, meer tevreden klanten, iedere dag fluitend naar uw werk, een groter huis, een mooiere auto, etc. In de basis draait alles om vooruitgang, dit is ons door het leven ingegeven.

Maar hoe komt het dan dat sommige bedrijven groeien als kool en andere bedrijven moeite hebben om het hoofd boven water te houden? Daar gaat dit artikel over: hoe kunt u als ondernemer of manager succesvol groeien en de resultaten realiseren die u wilt?

INHOUD

  • Waar succes begint                                                                                           
  • De basis leggen: helder zicht                                                                 
  • Wat u echt wilt bereiken                                                                         
  • De aantrekkingskracht van vernieuwing                                     
  • Willen in plaats van moeten     

 

WAAR SUCCES BEGINT

Veel ondernemers en managers denken dat het niet mogelijk is om te realiseren wat zij willen. Veel van hen zijn best tevreden, maar de meeste hebben het gevoel dat er veel meer in zit. Komt succes louter door toeval, of is succes voor iedereen haalbaar en aan te leren? Daarover gaat het eerste ingrediënt van succes dat ik met u wil delen.

Door de eeuwen heen zijn wij als mens geprogrammeerd met overtuigingen. Onze ouders en onze omgeving hebben ons een rugzak vol met ‘waarheden’ meegegeven die we dagelijks ‘onbewust’ volgen en waarnaar we leven. Ons onderbewustzijn bevat ontelbare ‘waarheden’ en patronen en helpt ons bij veel van wat we doen. Denk bijvoorbeeld aan de autorit naar uw werk, u rijdt ‘automatisch’ de juiste weg.

Dit is effectief zolang ons onderbewustzijn ons de gewenste kant op stuurt. Maar heel vaak is dit niet het geval, bijvoorbeeld bij angst, twijfel, onzekerheid etc. Dan belemmeren onze overtuigingen ons bij het realiseren van onze doelen. Onze overtuigingen (en we hebben er wel duizenden) bepalen grotendeels welke keuzes we maken in ons leven. En deze keuzes bepalen uiteindelijk ons potentieel.

Als u bijvoorbeeld de overtuiging heeft dat “de concurrentie moordend is in onze branche” dan snapt u wellicht nu beter waarom extra klanten binnenhalen zo stroef verloopt. Door deze overtuiging geloven we zelf niet sterk genoeg dat er een overvloed is aan klanten. Met als resultaat precies waar we in geloven: tegenvallende resultaten.

 

Tip 1.              Verander belemmerende overtuigingen en vergroot uw potentieel

Belemmerende overtuigingen opsporen en vervangen door dienende overtuigingen opent de weg naar succesvol groeien. Bereid zijn om anders tegen zaken aan te kijken. Uw waarheid is slechts dat wat u geloofd. Als u succesvol wilt zijn, begin dan met succesvol te denken. Laat overtuigingen die haaks staan op wat u wilt bereiken los en vervang ze door dienende waarheiden.

 

DE BASIS LEGGEN: HELDER ZICHT

Er is regelmatig onderzoek gedaan naar de schade die gemoeid is met het nemen van verkeerde beslissingen. En dit gebeurt overal: in de politiek, bij u thuis en op de zaak. Verkeerde beslissingen komen vaak door onjuiste informatie. Een beperkt inzicht in bijvoorbeeld uw doelgroep, interne kwaliteiten, klantgedrag etc. kan leiden tot tegenvallende resultaten of in het ergste geval zelfs tot een faillissement. Hoe kunt u helder zicht verkrijgen? Daarover gaat het tweede succesingrediënt.

Als u drie willekeurige personen vraagt wat ze zien in een schilderij, dan krijgt u hoogstwaarschijnlijk drie verschillende verhalen te horen. En zo gaat het ook bij het interpreteren van zakelijke informatie. Ons denken wordt beïnvloed door ons onderbewustzijn. Wat we onbewust willen en waar we onbewust van overtuigd zijn, wordt waargenomen omdat onze perceptiefilters hierop zijn ingesteld. Hieruit wordt ook de term ‘bedrijfsblindheid’ verklaard; door gegroeide patronen zien we dingen zoals we denken dat ze zijn en vaak is dit niet de feitelijke waarheid.

Is het u wel eens opgevallen dat als u bezig bent met de keuze van een nieuwe auto (bijvoorbeeld een BMW) dat u opeens overal BMW’s tegenkomt? Dit is de absolute werking van ons onderbewustzijn. Waar bent u mee bezig? Waar zitten uw gedachten gedurende de dag? Welke overtuigingen staan haaks op uw doelen? Bijvoorbeeld: “onze klanten hebben weinig te besteden” Deze overtuiging belemmert u om een hogere omzet te halen.

Tip 2. Creëer helder zicht door onbewust waar te nemen

Om als ondernemer succesvol te kunnen groeien is het van essentieel belang om helder zicht te creëren (waarnemen zonder kleur) van uw organisatie en uw omgeving. Veel neutrale informatie is al aanwezig in uw organisatie en hoeft alleen nog maar ‘ontsloten te worden’ Dit kan eenvoudig door het uitvoeren van bijvoorbeeld: marktonderzoek, diepte interviews met klanten, behoefteanalyse etc.

U zult zien dat er ‘opeens’ nieuwe kansen en mogelijkheden aan het licht komen en ‘verkeerde’ beslissingen uitblijven, zodra u bewust aan de slag gaat om helder zicht te krijgen.

 

WAT U ECHT WILT BEREIKEN

Succesvol groeien blijft vaak uit doordat onvoldoende helder is wat de concrete doelstellingen zijn. En als doelstellingen wel zijn geformuleerd dan zijn ze vaak te bescheiden om van echte groei te spreken. We zijn geneigd om ‘nuchtere’ prognoses te maken en we kijken vaak te veel naar de markt en te weinig naar onszelf. Succesvol groeien betekent doelen stellen die gericht zijn op groei en geïnspireerd zijn door eigen kracht.

Veel ondernemers laten zich regelmatig inspireren door te kijken naar hun directe concurrenten. Maar waar ze zich dan niet van bewust zijn is dat het begrip concurrentie uitgaat van een model van schaarste. Richten op schaarste is focussen op beperkingen en daarmee realiseert u geen groei maar juist het tegenovergestelde. Het is daarom veel slimmer om te kijken naar de kracht in de organisatie: zoals uw passie, bezieling en drijfveren. Richt u hierop en u focust dan op kansen en mogelijkheden in plaats van op beperkingen. U bent dan al bezig met werken aan groei.

Veel ondernemers leggen hun doelstellingen te laag. Immers de markt is al vol, er zijn veel concurrenten en de klant kan maar een keer zijn geld uitgeven. Deze overtuigingen belemmeren u om succesvol te groeien. En als wat u te bieden heeft echte waarde toevoegt voor uw klanten, dan komen de klanten in horden tegelijk naar u toe. Als u dit inziet en hier voor de volle 100% achterstaat, dan wordt succesvol groeien een feit. Ook hierbij is ons onderbewustzijn behulpzaam. Ons onderbewustzijn wordt namelijk o.a. gevoed door herhaling van informatie. Als we vaak bezig zijn met plannen en doelen dan worden deze doelen langzaamaan een patroon in ons onderbewustzijn.

Tip 3: Werk aan wat u echt wilt bereiken

Besteed zoveel mogelijk aandacht aan het opstellen van uw plan en formuleer concrete doelstellingen. Van essentieel belang is dat u voor de volle 100% achter uw doelen staat. Want mooie concrete doelen zonder absolute overtuiging hebben voor het onderbewustzijn geen waarde. De overtuiging en het geloof dat de doelstellingen worden gehaald, zijn krachtig genoeg om onbewust opgepakt te worden. En wees niet te bescheiden als u echt succesvol wilt groeien!

 

DE AANTREKKINGSKRACHT VAN VERNIEUWING

Een andere manier om uzelf af te sluiten voor succesvol groeien is: niet open te staan voor nieuwe inzichten, mogelij

kheden en feiten. Als u uw dienstenaanbod niet verandert en doet wat u altijd doet, dan wordt het resultaat nooit beter. Úw omgeving verandert namelijk wel voortdurend: klanten worden mondiger, de markt wordt steeds transparanter etc. Niet veranderen betekent dat uw klanten minder tevreden worden en op zoek gaan naar alternatieven omdat u zich onvoldoende heeft laten inspireren door wat uw klanten nu echt willen.

Kiezen voor vernieuwing betekent kiezen voor een inspirerend proces dat u op vele niveaus vooruitgang biedt. Door u te verdiepen in de echte wensen van uw klanten ontvangt u zeer waardevolle informatie die bruikbaar is voor het bijstellen van uw huidige diensten of zelfs kan leiden tot hele nieuwe diensten. Organisaties die met vernieuwing bezig zijn laten duidelijk zien dat ze hun klanten serieus nemen. En klanten voelen zich hierdoor meer aangetrokken.

Daarnaast voelt uw klant zich betrokken doordat u om zijn mening vraagt. Een vernieuwingstraject brengt frisse wind en vaak positieve energie in de organisatie met zich mee. Het is een erg boeiend en inspirerend proces om met elkaar te komen tot betere resultaten. En uw medewerkers vinden het heerlijk om hieraan mee te mogen werken door hun ervaring en creativiteit te delen. Bovendien heeft het resultaat van vernieuwing vaak nieuwswaarde waardoor extra aandacht voor uw vernieuwde dienst kan worden gerealiseerd.

Tip 4 :             Werk aan continue vernieuwing

Maak vernieuwing een onderdeel van uw bedrijfsfilosofie. Vernieuwing is niet een eenmalige actie, maar vernieuwing is een houding, een mentaliteit. U zult merken dat deze mentaliteit er na een tijdje ‘automatisch’ inzit. Medewerkers komen spontaan met nieuwe ideeën en uw organisatie wordt gezien als fris en vooruitstrevend. Vernieuwing betekent continu verscherpen van uw dienstenpakket met als doel uw klant nog beter van dienst te zijn.

 

WILLEN IN PLAATS VAN MOETEN

Veel ondernemers werken hard voor hun zaak. Ze maken lange dagen, ze moeten roeien met de riemen die ze hebben en veel activiteiten op hun todo lijst zijn structureel geworden. Vaak worden veel activiteiten maar afgeraffeld en half gedaan, en dan is men verbaasd dat ook de doelstellingen maar voor de helft gerealiseerd worden. Dit artikel gaat over het verleggen van focus: van moeten naar graag willen.

Succesvol ondernemen en groeien betekent met volledige aandacht handelen. Het is absoluut mogelijk om met minder inspanningen meer te bereiken. Het is echter zaak om de juiste activiteiten met volledige aandacht te verrichten. Niet vanuit haast, want dan richt u zich allen op beperkingen, maar vanuit passie, want daar ligt uw kracht. En zo bent verlegt u de focus van ‘moeten’ naar ‘willen’.

Dat alleen met hard werken geld wordt verdiend, maakt onderdeel uit van onze onbewuste programmering. Hier zijn we in gaan geloven, maar deze overtuiging belemmert ons in succesvol groeien. Vraag succesvolle ondernemers naar de oorzaak van hun succes, en zie dat het meestal draait om werken vanuit passie en plezier in plaats van zwoegen en ploeteren.

U hebt wel eens gehoord “daar waar je je aandacht op richt gaat groeien”. Zo is het met succesvol groeien ook. Verricht iedere actie met het gevoel en de overtuiging dat deze gaat leiden tot succes. Stop er al uw enthousiasme, passie en gedrevenheid in.

Tip 5: Handel met volle aandacht en vanuit passie

Breng focus aan in uw activiteiten en richt u op die activiteiten die u graag wilt doen. Doe ze met uiterste aandacht. Zo werkt u aan uw plan en handelt u niet vanuit moeten, maar vanuit willen. En de energie die daar bij vrijkomt, is van een ander niveau dan die voortkomt vanuit haast en moeten. Enthousiasme trekt enthousiasme aan. Dat wat u in uw diensten ‘stopt’ wordt gevoeld en beloond. En zeg nou eerlijk, wat is er leuker dan complimenten en waardering ontvangen van uw klanten?

 

Marco Bouman

Marco Bouman is online groei consultant en hij begeleid Ondernemers en MKB bedrijven met online groeien. Zijn website: https://marcobouman.com/

info@marcobouman.com