Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Succes in eigen hand


22 feb 2018

De eerste noodzakelijke stap naar geluk en succes is:
Weten wat je wilt.De tweede noodzakelijke stap is:
Weten waarom je wilt wat je wilt.De derde noodzakelijke stap is:
Jezelf voor 100% richten op wat je wilt en dat blijven doen.

Dit laatste is eenvoudig opgeschreven en tegelijkertijd het moeilijkst te realiseren, omdat we vaak de neiging hebben om te twijfelen, ons zorgen te maken wanneer het even tegen zit, zwaarmoedig naar de toekomst te kijken en onszelf af te vragen of we werkelijk wel zo geschikt zijn voor het verkoopvak als dat we aanvankelijk dachten.
Om dit te kunnen volbrengen is het van belang de volgende twee zaken te kennen:

– Wat moet ik weten van de natuurwetten?
– Hoe houd ik mijn aandacht en focus gericht op de goede zaken?

Ze vertelde dat ze onderzoek hadden gedaan waaruit bleek, dat bij het intikken van het woord – Managementtraining – in Google, Palaver niet voorkwam op de eerste pagina van de gevonden zoekresultaten.
Ze vond dit alarmerend en verwachtte dat bij mij nu ineens alle paniekbellen zouden Wat je moet weten van de natuurwetten, is allereerst dat deze voor alle mensen gelden, dus ook voor jou en die andere 6,2 miljard mensen op deze aardbol.
Hoe hard je bijvoorbeeld ook maar je best zou willen doen, je los te maken van de wet van de zwaartekracht, je ontkomt niet aan de wetmatigheden van de natuur.

Als jij er van overtuigd bent dat je niet rijk, beroemd, succesvol, een kunstenaar, een professioneel atleet, een groot zanger of wat dan ook kunt worden, handel je onbewust automatisch naar die innerlijke overtuiging, die je er van zal weerhouden te worden wat je echt wilt, met als resultaat dat je gelijk krijgt.

Wayne Dyer

Datgene waar jij je aandacht op richt, waar jij je op focust, wordt jouw realiteit. Dit is een wetmatigheid die net zo zeker is als dat twee en twee vier is.

We hebben ons dit niet altijd even duidelijk gerealiseerd, want ooit heeft iemand geschreven dat we veel zaken hebben gecreëerd die eigenlijk niemand wil, louter door onze aandacht te richten op dat wat we niet willen.

Als je succes en goede verkoopresultaten wilt, richt je aandacht dan op succes en goede verkoopresultaten in plaats van het overdenken en bestuderen van armoede, tegenslag of een teruglopende economie, zoals we dat al jaren neigen te doen.

Het aanschouwen van armoede en een teruglopende economie zal namelijk de vorm van dit ongewenste in je eigen aandacht en overtuiging voortbrengen en zich uiteindelijk in je tastbare en meetbare resultaten manifesteren.

Hoe kan ik dan vanaf nu leren om mijn aandacht gericht te houden op wat ik wil in plaats van alles wat ik niet wil?

Door jezelf aan te leren op een andere manier naar zaken te kijken en je perceptie bewust te veranderen. Door aan te nemen dat toeval niet bestaat, wat betekent dat alles wat je tegenkomt en overkomt een doel heeft, een reden heeft en dat het je dient, dan kan je dit alles een positieve perceptie geven. Zie alles als een cadeautje en spreek er je waardering of dankbaarheid voor uit.

Hoe meer jij je leven vult met waardering en dankbaar zijn en dit vanuit je gevoel uitspreekt, hoe meer geluk je zult voelen en succes je zult ervaren, tastbaar en meetbaar.

De reden hiervoor is gewoon, dat je met de grondhoudelijke instelling van waardering, je aandacht richt op mogelijkheden in plaats van op beperkingen.

Door waardering kun je ontevreden, beperkende en negatieve gedachten over de stand van zaken, buiten jezelf en buiten je aandacht houden. Sterker nog, vanaf het moment dat jij ontevreden bent over de stand van zaken, begin je al terrein te verliezen.

Je richt dan ongewild, onbewust en vaak ongemerkt je aandacht op het ongewilde, het gewone, het armoedige, het beperkende en je denken neemt vervolgens automatisch de vorm van deze dingen aan. Om jezelf toe te staan, aandacht te schenken aan dat wat je eigenlijk niet wilt, het minder-waardige, heeft als directe consequentie dat je het minder-waardige krijgt en jij je minder-waardig gaat voelen omdat jij je ongewild omringt met minder-waardige dingen.

Aan de andere kant betekent het richten van je aandacht op het beste, jezelf omringen met het beste en vervolgens het beste te worden. De scheppende macht die in je zit maakt je tot het manifeste beeld van datgene waarop jij je aandacht richt.

Zoals gezegd, vanuit je grondhouding leven met en vanuit waardering, versterkt de verbinding met jezelf en je omgeving en beïnvloed je uitstraling, je zelfvertrouwen en je stemming op de sterkst mogelijke manier. Het leert je dat je leeft in een leven wat alleen mogelijkheden en kansen kent in plaats van beperkingen.

Misschien ook goed om te weten dat de wetenschap op dit moment bezig is om het fenomeen waardering in relatie tot gezondheid te onderzoeken. Men kijkt niet meer primair naar wat nu de oorzaken zijn van ziekte, maar men onderzoekt nu juist naar de andere zijde, hoe het komt dat mensen gezond en gelukkig zijn?

Het staat inmiddels vast, dat leven vanuit waardering, een sterk stressverlagende werking heeft en meer geluksbeleving in je leven teweeg brengt. Het leidt tot meer succes in zaken en betere relaties met jezelf en anderen.

Het brengt tevens je leven van negatief naar positief, van bitter naar zoet. Het leidt tot een optimistische levenshouding en instelling, met meer vitaliteit en uitstraling, minder spanning en stress en een leven in harmonie, vrolijkheid en plezier.

Hans Oelen

Hans Oelen is directeur, trainer en Succescoach van Palaver-trainingen. Salesprofessionals en organisaties op een onderscheidende manier begeleiden, om van daar waar ze nu zijn, te komen bij waar ze willen zijn, staat in zijn denken en handelen centraal.

hansoelen@salesgids.com