Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Strategische keuzes


22 feb 2018

De enige constante in de huidige zakelijke omgeving is voortdurende verandering. De druk op directies is hoog. Een bedrijf kan zich geen fouten permitteren als het gaat om haar keuzes aangaande missie, kerncompetenties en strategie. Geen of geen afdoende antwoord op de vraag “wat maakt dat je over 5 of 10 jaar nog bestaansrecht hebt” en “wat maakt dat je over 5 of 10 jaar nog verdedigbaar en onderscheidend en daarmee winstgevend bent” is dodelijk.

Hierbij past de uitspraak “succes always breaths failure”. Nu succesvol zijn zegt niets over de toekomst. Sterker nog, het is een juist een bewezen belemmering voor lange termijn succes. Ruim 50% van de succesvolle AEX en Dow Jones bedrijven uit de jaren 60 en 70 bestaan niet meer of zijn weggezakt in de marginaliteit. Dit waren de succesvolle leiders. Hadden ze maar……..

Met “winnaars van morgen” geven we ondernemers en directies een bewezen aanpak om de juiste strategische keuzes te maken. Het is een mix van beproefde stappen en modellen in combinatie met senior partners die vanuit brede directie ervaring de juiste waarde toevoegen.

Belangrijke externe factoren die de druk op directies doet toenemen zijn:

> Een simpele keuze op “lage kosten” of “ beste kwaliteit” is al lang niet meer afdoende. Organisaties moeten in de kern excelleren op zowel “ cost” , “value” als “ speed”.

> Alleen leiders met een verdedigbare en onderscheidende missie en strategie blijken in staat marges en winstgevendheid in stand te houden. Wie geen “macht” binnen zijn omgeving (zie Porter) kan zetten komt altijd in de problemen.

> Fellere concurrentie vereist continue zicht houden en waar nodig aanpassen. Directies moeten regelmatig zwaarwegende beslissingen nemen.

> De levenscyclus van producten en markten is fors afgenomen. Het vermogen steeds te veranderen binnen een krachtige kernstrategie is van levensbelang.

RFB heeft “strategische advisering” in relatie tot commerciële doelstellingen en vraagstelling van klanten gelanceerd als kernactiviteit en wil trendsetter zijn op dit gebied, getuige onze missie “fundamentele verandering naar blijvend verkoopsucces”

We definiëren: “Winnaars van morgen” workshop en advies als volgt:

Vanuit externe scenario’s en interne kernwaarden een verdedigbaar en onderscheidende missie en kritische kerncompetenties ontwikkelen alsmede bepalen hoe deze te bereiken zodat de organisatie haar lange termijn winstgevendheid kan verbeteren en bestaansrecht veilig kan stellen.

Een nadere toelichting op de kernwoorden in deze definitie:

> Externe scenario’s: het vanuit relevante externe ontwikkelingen schetsen van scenario’s welke werkelijkheid kunnen worden.

> Kernwaarden: alles wat wij als organisatie echt belangrijk vinden (waarde aan toe kennen). “Wat doe ik als niemand kijkt”. “Zoals we hier nu eenmaal de dingen willen doen”. Vanuit welke overtuigingen en drijfveren handelen wij?

> Verdedigbaar: de missie en kerncompetenties dienen verdedigbaar te zijn t.o.v. de externe omgeving (o.a. concurrenten, klanten, potentiële toetreders etc.) t.b.v. lange termijn bestaansrecht en winstgevendheid.

> Onderscheidend: de missie en kerncompetenties geven maximaal antwoord op relevante klantbehoeften (“cost” – “value” – “speed”) voor relevante klantgroepen t.b.v. lange termijn bestaansrecht en winstgevendheid.

> Missie: op basis van onze visie (toekomstig beeld wat de onderneming heeft over haar omgeving en met name de relevante trends daarbinnen) het toekomstig beeld (5 – 10 jaar) wat de onderneming heeft over haar gewenste positie (ambitieuze positionering). Voorbeeld Coca Cola: ‘A coke on every arms length’

> Kerncompetenties: Op welke aspecten moet de onderneming in de kern excelleren?

> Hoe: op welke manier bereiken we de noodzakelijke aanpassingen? Hier komen issues als draagvlak, veranderaanpak en prioriteitenstelling aan de orde.