Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Social media checklist


22 feb 2018

Bezig met het opstellen van een beleidsnotitie voor social media of verantwoordelijk voor het opzetten van een social media strategie? In deze post een beknopte checklist! Naast een algemene voorbereidingen worden aan de hand van de drie vormen van social media (luisteren, vertellen, gesprek) de belangrijkste aandachtspunten benoemd en tot slot een algemeen gedeelte over continuïteit en borging.

Voorbereiding

 • Zijn verantwoordelijken aangesteld voor het opzetten, uitvoeren, rapporteren en optimaliseren van het social media beleid?
 • Zijn de verantwoordelijken en betrokkenen vaardig genoeg en beschikt men over voldoende kennis, een open blik op het bedrijf en heeft men oog cq. hart voor ‘online’?
 • Ben je bekend met de (on)mogelijkheden van social media specifiek voor jouw branche of markt?
 • Welke vormen van social media zijn interessant en in welke mate?
 • Biedt je bedrijf, product of dienst voldoende mogelijkheden voor het verspreiden van relevante content binnen relevante doelgroepen?
 • Wat doen concurrenten op het gebied van social media? Hoe goed of slecht doen ze het?
 • Wat kun je leren van branchevreemde partijen op het gebied van social media en evt. implementeren in je eigen strategie?
 • Waar bevindt  de doelgroep die je wil bereiken zich online? Zijn er evt. al blogs, platforms o.i.d. waar je van kunt profiteren danwel je bij aan kunt sluiten?
 • Zijn duidelijke doelstellingen opgesteld? En zijn ze SMART genoeg? Let wel, ook niet of minder kwantificeerbare en meetbare doelstellingen zoals ‘verhogen van loyaliteit’ zijn mogelijk, mits goed beargumenteerd. Het aantal RSS-abonnees is daarentegen een stuk eenvoudiger te meten en te volgen…
 • Via welke tools cq. instrumenten wordt gemonitord? En binnen welke structuur en tijdsbestek? Voor webstatistieken gebruik je natuurlijk Google Analytics, maar weet je ook welke metrics van belang zijn om te meten en te optimaliseren? En hoe zorg je ervoor dat je op de hoogte blijft van wat gezegd wordt over je merk, bedrijf of product? En doe je dat nu ook al? Google blogsearch, Twitter Search, SocialMediaCheck.nl zijn praktisch bruikbare tools maar er zijn ook meer professionele varianten beschikbaar zoals Spredfast.com, BuzzCapture.com, SocialMention.com, BlogPulse.com en MediaInjection.nl.

Luisteren

 • Heb je een lijst met woorden waarvan je weet dat deze relevant zijn voor conversaties en gesprekken welke aansluiten bij jouw merk, bedrijf, product of dienst?
 • Weet je welke invloedrijke personen (bloggers, twitteraars, ambassadeurs etc.) er binnen jouw markt actief zijn en hoe hun online netwerk eruit ziet?
 • Worden deze converstaties en gesprekken ook gevolgd? (mits interessant uiteraard)

Vertellen

 • Is voldoende content voorhanden? Is nagedacht over een periodieke aanlevering en publicatie van content? Inhoud en planning zijn cruciaal.
 • Bij het verspreiden van persberichten: zijn deze geoptimaliseerd vanuit het oogpunt van SEO?
 • Is de content relevant (lees: uniek, interessant en deelbaar) genoeg? Met name de ‘deelbaarheid’s is van belang voor het genereren van bijvoorbeeld spontane links, ook wel bekend als linkbait.
 • Is nagedacht over ‘what if” scenario’s? Veel bedrijven hebben crisisplannen; hoe ga je om met negatieve berichtgeving bijvoorbeeld?
 • Ligt er een social media beleid met daarin bijvoorbeeld weergegeven wat de ’tone of voice’ zou moeten zijn en hoe er wel/niet gereageerd mag worden?
 • Bij een hoge mate van respons: is er een centraal platform waarin deze gemanaged worden?

Gesprek

 • Is het duidelijk wie online in gesprek gaat? Het spreekt voor zich dat een PR afdeling niet het meest geschikt is (lees: betrouwbaarheid, beschikbaarheid, authenticiteit, charisma). Als je het gevoel bekruipt dat je niet met een ‘echt’ iemand in gesprek bent haak je af
 • Bij

Continuïteit en borging

 • Is de interne organisatie bekend met de te volgen strategie cq. het beleid en mogen zij inspraak hebben op het geheel?
 • Wordt periodiek bekeken of het beleid en de strategie correct worden geimplementeerd en of er verbeteringen mogelijk zijn?
 • Integratie met de overall marketing strategie. Zorg voor borging van promotie van social media in online en offline uitingen voor een optimale wisselwerking.