Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Salaris voor deugdelijk presteren


22 feb 2018

Organisaties die continu verbeteren en vernieuwen beschikken over managers en medewerkers die zich volwassen gedragen en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De verantwoordelijkheid die past bij hun functie en bij de maximale tegenprestatie die ze willen leveren in de ruilrelatie met hun werkgever.
Verantwoordelijkheid nemen betekent maximaal dienstbaar worden naar je belangrijkste interne en externe klanten. Dat betekent voor ieder individu binnen zijn kernfunctie:
Iedereen is persoonlijk aansprakelijk voor het succes van de onderneming, haar klanten en haar werknemers
Iedereen vertoont gewenst gedrag in lijn met de visie, missie en strategie van de onderneming
Iedereen is belangrijk, verantwoordelijk voor zijn eigen kerntaken en werkt in een grote mate van vrijheid
Het “nemen” van vrijheid betekent de keiharde verplichting om jezelf maximaal te geven

Volwassenheid is dus niet, verantwoordelijkheid nemen als je mij “meer betaalt, meer budget geeft, mij promoveert, mij extra privileges geeft of mij extra veiligheid biedt”.
Ik vind het onvoorstelbaar dat grote mensen die al jaren lang aantoonbaar “onderpresteren” – en dat zelf dondersgoed weten – eisen durven stellen. En deze nog gehonoreerd zien worden ook.  Kortom:
“Geen privileges voor mensen die structureel rechten opeisen die ze niet verdiend hebben”
Ik geloof in maximale vrijheid en een volwassen benadering van werknemers, maar ook voor de keiharde tegenprestatie die deze werknemers hier tegenover willen stellen. Deze tegenprestatie is er maximaal voor gaan vanuit emotionele betrokkenheid en het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Vandaag….want:
“Behaalde prestaties in het verleden geven geen recht op een niet verdiende voorkeursbehandeling in het heden. Iedereen krijgt deze maand betaald voor de prestaties die hij deze maand heeft geleverd”
Vrijheid en verplichting gaan heel goed samen. Medewerkers die volwassen behandeld willen worden en vanuit vrijheid willen werken, moeten hiervoor een belangrijke tegenprestatie leveren.  Die tegenprestatie is de belofte dat ze in al hun handelen het belang van de organisatie dienen.

Organisaties zijn als het goed is gestoeld op het oeroude principe van de “ruilrelatie”.  Salaris in ruil voor deugdelijk werk dus. 

Marco Scheele
RedFoxBlue – Leiderschap Coach

Marco Scheele

Marco Scheele is auteur van het boek "Pratende Pakken" en directeur en aandeelhouder van RedFoxBlue. RedFoxBlue werkt voor kleine en grote, maar vooral voor dappere bedrijven die het verschil willen maken in hun markten en tot het uiterste gaan om dat te bereiken. We begeleiden klanten in de vertaalslag van "markt naar commerciele strategie" en "van Commerciele strategie naar alle haarvaten van de operatie". Met een aanpak die door klanten wordt omschreven als gepassioneerd, doorleefd en resultaatgericht. Waar mogelijk op basis van partnership met harde resultaatafspraken en beloning op basis van het gerealiseerde verkoopsucces. Wilt u meer weten over RedFoxBlue, haar klanten en haar vijfentwintig gedreven professionals met ruime directie en senior sales management ervaring. Surf dan naar www.redfoxblue.nl U kunt zijn boek "Pratende Pakken"bestellen op www.pratendepakken.nl .

m.scheele@redfoxblue.nl