Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Motiveren en inspireren, een ware kunst!


22 feb 2018

Motiveren

Hoe kan ik mijn medewerkers motiveren of hoe kan ik het beste uit mijn mensen halen, is een vraag die bij vele leidinggevenden en misschien ook bij u leeft. U heeft hiertoe al van alles gedaan, met uw mensen gesproken, ze overtuigd van de noodzaak van ander gedrag en houding, cursussen aangeboden, procedures bedacht ter verbetering van…. en tot op heden heeft niets het resultaat gebracht wat u voor ogen heeft.

Is het dan toch waar dat wij anderen niet kunnen motiveren, want dat kunnen ze alleen zelf?

Veel pogingen om medewerkers te motiveren leiden tot teleurstelling, omdat veel leidinggevenden meer kennis hebben van producten en processen dan van mensen en hun gedrag. Wist u dat medewerkers in basis altijd gemotiveerd zijn, dat ze, net als wij, beschikken over een altijd aanwezige intrinsieke motivatie?

Medewerkers zijn in basis altijd gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen, of dit werkelijk ook gebeurd, hangt in sterke mate af van de kwaliteit van leidinggeven.

De 80 – 20 regel

Stel, 80% van wat uw medewerker doet is goed, 20 % zou hij kunnen verbeteren. Een goede positiebepaling om op door te bouwen lijkt het. Echter, wanneer u consequent die 80% negeert en er veelal onbewust voor kiest uw aandacht te richten op de resterende 20%, dan creëert u met alle goede wil een gedemotiveerde medewerker. Is dit uw stijl en uw aanpak, en doet u dit met al uw medewerkers, dan is het wellicht een juiste diagnose om te stellen dat u zich met uw medewerkers op een doodlopende weg beweegt.

Door medewerkers niet bewust en waarderend aan te spreken op datgene wat er al is, ontkent u de al aanwezige beweging en raakt mensen in hun behoefte dat ze gekend en erkend willen worden.
U verandert uw resultaten, wanneer u leert, uw mensen eerst aan te spreken op hun kwaliteiten en datgene wat ze goed doen en ze vervolgens zélf te laten ontdekken wat er nog beter kan!

Ondernemer

Mensen zijn bezielde wezens die zich niet als instrument willen laten inzetten, maar eigen drijfveren, emoties, ambities en geschiedenis hebben. Mensen beschikken over kennis, vaardigheden en talenten, zie en spreek uw medewerkers daarom consequent aan als ondernemer, die kan ondernemen met deze kennis, vaardigheden en talenten.

Medewerker van de medewerker

De succesbepalende factor bij u als leidinggevende ligt in de wijze waarop u inhoud geeft aan het scheppen van voorwaarden om succes bij uw medewerkers mogelijk te maken en de ondersteuning hierin. Sta achter uw mensen, kom voor ze op, toon oprechte interesse, informeer ze over de lusten en de lasten van het bedrijf en neem samen de tijd om op basis van gelijkwaardigheid met elkaar van gedachten te wisselen hoe u het morgen nog beter kunt doen.
Dat wat iemand raakt, zet hem in beweging.

Weet u wat uw mensen beweegt?

Om dit te ontdekken is het van belang dat u zich verdiept in de medewerker als mens. U zult creativiteit ontdekken, passie, prachtige werkbare ideeën en mogelijk kritische opmerkingen die essentiële zaken kunnen blootleggen. Wees er echter ook op voorbereid, dat u gaandeweg kunt ontdekken, dat u en uw stijl van leidinggeven de grootste belemmering kunnen zijn voor de door u gewenste motivatie.

Belangrijkste les

Leiderschap is geen positie, het is een keuze!
Wanneer u anderen wilt motiveren en inspireren, begin deze wens en opdracht dan altijd bij uzelf. want alleen een geïnspireerd leider is in staat om anderen te inspireren. Iemand die zelf bewogen is door het werk wat hij doet, is pas in staat om de bewogenheid van anderen te voeden en te versterken.

Ik wens u veel plezier en succes.

Salesgids

Salesgids is de internetportal voor slimme en vooruitstrevende salesprofessionals. U vindt hier een breed scala aan trainingen, artikelen, gratis formats, boeken, links en oplossingen voor verkoopsucces. Niet voor niets is Salesgids in korte tijd uitgegroeid tot een toonaangevend platform voor iedereen die zich bezighoudt met verkoop, zowel op uitvoerend gebied als op managementniveau. Salesgids is met bijna 45.000 abonnees en tienduizenden views per maand het grootste internet portal voor verkopers en salesmanagers in Nederland.

info@salesgids.com