Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Kies je stemming, kies je kwaliteit


06 aug 2021

Zoekt en gij zult vinden, maar zoeken naar DE verkoper is vergeefse moeite.
Verkopen is een boeiend vak, een beroep waar de kwaliteit van de interactie tussen tenminste twee mensen centraal staat en waar de persoonlijke kwaliteit van de verkoper als belangrijkste moet worden gezien.

Hoe haal je nu als verkoper elke dag en bij elk klantbezoek het beste uit jezelf, er van uitgaande dat je vakkennis en je verkoopkunde op niveau is?
Het ant-WOORD is eenvoudig, namelijk zelfmanagement, het toepassen ervan is wat complexer.
Doen, handelen, ondernemen, je kunt het niet doen in het verleden, niet in de toekomst, je kunt het alleen daar waar je bent en dat is in het NU.
Maar we kennen ook allemaal momenten in het NU, dat je aandacht gericht is op je verleden of op je toekomst.

Waar het nu in essentie om gaat, is HOE je over vroeger of aan de toekomst denkt.
Stel je eens voor, wanneer jij terugdenkt aan mooie en prettige momenten, dan creëer je bij je zelf als vanzelf een positieve stemming.

Hetzelfde geldt bij het denken aan mooie beelden en verwachtingen in de toekomst, want ook dat heeft een positieve werking op je stemming en …… vanuit een goede stemming straal je meer uit, heb je het gevoel dat je groter bent dan jezelf en kom je makkelijker uit je woorden!!?!

Nu heeft alles altijd twee kanten, want als jij aan de andere kant sombere en beperkende toekomstbeelden maakt, zoals bijvoorbeeld een gesprek wat in je gedachten al is mislukt, waar je als een berg tegen op ziet, boze of onvriendelijke prospects, gevoelens van angst en verlies, zorg of onzekerheid, dan heeft dat invloed op je stemming, je gevoel, je uitstraling en op al je vermogende vermogens. .

Dus, als we het over tijd en zelfmanagement hebben, dan kunnen we allereerst stellen dat het absoluut waar is dat het enige moment, waarop jij je commerciële activiteiten een slinger kunt geven naar de gewenste kant, het NU is, alleen maar NU.

Het is ook helemaal waar, dat de manier waarop je over je verleden en de toekomst denkt, gegarandeerd zijn invloed heeft op je stemming, je performance, je houding, je invloed, je kwaliteit, je inhoud, je communicatieve vaardigheden en je potentieel.

Neem jezelf eens “onder de arm” en wees je een dag lang eens bewust van alles wat je denkt. Wat denk je, hoe denk je, positief, negatief, klagend, zorgelijk, vol vertrouwen, waarderend, afgunstig, strijdend, competitief, open, vrij, optimistisch…….
Een goed hulpmiddel hierbij kan zijn, je bewust te zijn van de woorden die je gebruikt, omdat je woorden de directe vertaling weergeven van de inhoud van je gedachten.

Misschien mag ik je ook een paar inzichten voorleggen, die je kunnen helpen om je stemming en je gevoel te kunnen beïnvloeden naar de gewenste kwaliteit.
Problemen, situaties, omstandigheden of mensen kunnen jou niet in war brengen of boos en geïrriteerd maken, alleen de manier waarop jij er over denkt kan dat veroorzaken.

“Ik kan er niets aan doen dat ik mezelf zo voel”, is een instelling en tevens een persoonlijke keus, om jezelf slachtoffer te maken van je eigen misère, je zorgen, je omstandigheden.
De feitelijke realiteit is dat je wel degelijk je gevoel en je houding kunt veranderen, want jij bent tenslotte de enige eigenaar van je eigen gevoel!

Als jij je gevoel of je stemming wilt veranderen, weet dan dat je gevoel altijd het directe resultaat is van hetgeen je denkt. Je denken is vervolgens weer allesbepalend voor de grondhouding waarmee jij in het leven staat. Met nadruk, je gevoel, je gevoelens en je stemming worden dus NIET veroorzaakt door externe zaken of aangelegenheden, het komt van binnen uit en jij, niemand anders, is er de baas over.

Waak voor je gedachten, want ze worden je woorden
Waak voor je woorden, want ze worden je gedrag
Waak voor je gedrag, want ze worden je gewoontes
Waak voor je gewoontes want ze worden je karakter
Waak voor je karakter, want dat wordt je bestemming

En, dat kan alleen maar in het NU!

Het NU daadwerkelijk aan de slag gaan met de kracht van het NU, betekent dat jij je gedachten kunt keren, dat jij je denken kunt sturen, dat jij je toekomst kunt sturen, dat jij je gevoelens en emoties kunt sturen zodat je het beste uit jezelf haalt en IN CONTROL bent.

Een paar sleuteltips

Neem NU afscheid van alle gedachten die je niet dienen, die je beelden brengen die je NIET wilt

Stop met je zorgen maken, met schaarste denken, met ‘er is niet genoeg’ dat krijg ik niet voor elkaar, dat kan ik niet…….
Stop met het terughalen van beelden uit je verleden die niet leuk zijn
Stop met het stellen van grenzen aan jouw reële mogelijkheden en potentieel, want die bestaan niet
Stop met irritatie, boosheid, jaloezie, afgunst en dat soort gedachten, ze brengen je wat je niet wilt
Stop met klagen…wat is het koud, wat is het warm, wat is het druk, wat een lawaai, wat een gezeur, wat een gedoe, wat is ie traag, wat vet, wat is het zoet, wat duurt het lang…..etc
Begin je dagelijks te realiseren waar je dankbaar en erkentelijk voor bent en waar je waardering voor hebt.

Spreek tijdens het rijden in je auto eens losbandig alles hardop uit waar je erkentelijk en dankbaar voor bent en kunt zijn en doe dat met gevoel en met passie en je maakt van jezelf degene die je wilt zijn en die door klanten en prospects graag wordt gezien.

Kijk je naar de schaduw, dan zie je geen zon
Kijk je naar de zon, dan zie je geen schaduw

Waar kijk jij NU naar?

Hans Oelen

Hans Oelen is directeur, trainer en Succescoach van Palaver-trainingen. Salesprofessionals en organisaties op een onderscheidende manier begeleiden, om van daar waar ze nu zijn, te komen bij waar ze willen zijn, staat in zijn denken en handelen centraal.

hansoelen@salesgids.com