Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Het in kaart brengen van de DMU: Een grondige gids voor sales professionals


23 apr 2024

In de wereld van B2B-sales speelt de Decision-Making Unit (DMU) een cruciale rol bij het nemen van aankoopbeslissingen binnen een organisatie. Het succesvol identificeren en beïnvloeden van de leden van de DMU kan het verschil betekenen tussen een gewonnen of verloren deal. Dit artikel biedt een diepgaande kijk op het effectief in kaart brengen van DMU-leden, zowel individueel als collectief, en geeft praktische inzichten die sales professionals kunnen toepassen om hun verkoopstrategieën te verfijnen.

Wat is een DMU?

Een Decision-Making Unit is een groep individuen binnen een organisatie die, al dan niet formeel, invloed uitoefenen op de uiteindelijke aankoopbeslissingen. De samenstelling van een DMU kan variëren afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de industrie, de complexiteit van de aankoop en de bedrijfscultuur.

Belang van het in kaart brengen van de DMU

Het correct identificeren en begrijpen van de DMU-leden stelt verkopers in staat hun verkoopbenadering te personaliseren en te optimaliseren, wat resulteert in effectievere communicatie en een hogere kans op verkoopsucces. Uiteindelijk kun de DMU ook in kaart brengen door middel van een eenvoudig plaatje met daarin de leden, hun rollen, relaties en contactkwaliteit. Dit geeft dan goed weer waar je je aanpak op kan richten.

Stap 1: Identificatie van DMU-leden

Technieken voor identificatie:

 • Directe observatie: Tijdens meetings of andere interacties, observeer wie de leidende vragen stelt en wie anderen vaak naar hun mening vragen.
 • Analyse van e-mailcorrespondentie: Kijk naar de distributielijsten en de ondertekenaars van officiële documenten.
 • Interne Advocaten: Werk samen met een vertrouwde insider binnen de organisatie die inzicht kan bieden in de besluitvormingsstructuur.

Tips voor effectieve identificatie:

 • Begin altijd met een open gesprek waarin je vraagt naar het proces en wie betrokken zijn bij het maken van de beslissingen.
 • Gebruik sociale media zoals LinkedIn om te zien wie met wie verbonden is binnen de organisatie en om de carrièretrajecten van potentiële DMU-leden te onderzoeken.

Stap 2: Analyse van de DMU-rollen

Diepgaande analyse van rollen:

 • Initiators: Vaak zijn dit technische medewerkers of lager management die de beperkingen van de huidige systemen of producten ervaren.
 • Beïnvloeders: Dit kunnen specialisten zijn zoals IT-managers bij technologieaankopen of hoofden van afdelingen die door de aankoop worden beïnvloed.
 • Beslissers: Hoger management of C-level executives die de strategische besluiten nemen. Hun focus ligt vaak op ROI en strategische voordelen.
 • Kopers: Inkoopmanagers die de voorwaarden van de deal beheren, zoals prijs, contractvoorwaarden en SLA’s (Service Level Agreements).
 • Gebruikers: Operationele medewerkers die dagelijks met het product zullen werken. Hun feedback is cruciaal voor het adoptieproces.

Focuspunten voor elk type DMU-lid:

 • Begrijp hun specifieke behoeften en zorgen.
 • Ontwikkel gepersonaliseerde berichten die aansluiten bij hun rol en invloed binnen de organisatie.

Stap 3: Informatieverzameling over DMU-leden

Methoden voor informatieverzameling:

 • Interviews en enquêtes: Voer gestructureerde gesprekken met DMU-leden om hun behoeften, verwachtingen en de criteria die zij belangrijk vinden te begrijpen.
 • Observatie: Kijk hoe ze in teamverband opereren, welke zaken ze prioriteren en hoe ze met informatie omgaan.
 • Feedback van klantenservice: Verzamel gegevens over de interacties die ze hebben met bestaande producten of diensten.

Belangrijke data-elementen:

 • Professionele prioriteiten: Wat zijn hun belangrijkste zakelijke doelstellingen?
 • Persoonlijke belangen: Welke persoonlijke drijfveren kunnen invloed hebben op hun beslissingen?
 • Communicatiestijl: Prefereert de persoon formele rapporten, grafische presentaties of directe, feitelijke discussies?

Voor een uitgebreidere profiel van een DMU kun je onderstaande “buyer persona” gebruiken – hier kun je alle relevante informatie over je DMU prima in verzamelen.

Stap 4: Strategieontwikkeling per DMU-lid

Personaliseren van de verkoopbenadering:

 • Voor initiators: Toon duidelijk hoe je product of dienst direct verbeteringen biedt.
 • Voor beïnvloeders: Zorg dat je technische details en data klaar hebt om je argumenten te ondersteunen.
 • Voor beslissers: Focus op strategische voordelen en de lange termijn impact van de aankoop op de bedrijfsdoelstellingen.
 • Voor kopers: Benadruk kostenefficiëntie, eenvoud in het inkoopproces en robuuste ondersteuning.
 • Voor gebruikers: Leg de nadruk op gebruiksgemak, functionaliteit en hoe het product hun dagelijks werk zal verbeteren.

Gebruik van gegevens in je benadering:

 • Integreer feedback die je hebt ontvangen van elk DMU-lid in je voorstellen en presentaties.
 • Pas de verkoopstrategie aan op basis van real-time informatie en veranderende dynamiek binnen de DMU.

Aanvullende overwegingen bij strategieontwikkeling:

 • Stakeholdermapping: Maak een visuele representatie van de DMU-leden, hun relaties onderling en hun invloed op de besluitvorming. Dit helpt om strategische verbanden en invloedssferen binnen de organisatie te identificeren.
 • Scenario Planning: Bereid meerdere verkoopscenario’s voor, aangepast aan mogelijke veranderingen binnen de DMU zoals verschuivingen in macht, prioriteiten of bedrijfsstrategie.
 • Flexibiliteit en reactievermogen: Wees voorbereid om je strategie snel aan te passen als de situatie dit vereist. Dit kan inhouden dat je je focus verschuift tussen DMU-leden of de benadering wijzigt als reactie op nieuwe informatie.

Implementatie van de DMU strategie

Communicatieplannen ontwikkelen:

 • Ontwerp communicatieplannen die niet alleen informatie zenden maar ook feedbackmechanismen bevatten, zodat je kunt leren en aanpassen op basis van de reacties van DMU-leden.
 • Gebruik diverse communicatiekanalen op een manier die aansluit bij de voorkeur van elk DMU-lid, zoals persoonlijke vergaderingen, videoconferenties, e-mailupdates of sociale media.

Training en voorbereiding:

 • Zorg ervoor dat je sales team volledig is getraind in de kenmerken van het product of de dienst en dat ze goed voorbereid zijn op het stellen van vragen en het weerleggen van bezwaren specifiek gericht op de zorgen van elk DMU-lid.
 • Rolspellen en simulaties kunnen bijzonder nuttig zijn om je team voor te bereiden op interacties met de DMU.

Monitoring en bijstelling van de aanpak:

 • Gebruik CRM en andere tools om de voortgang bij te houden en de interacties met elk DMU-lid te documenteren. Dit helpt bij het opbouwen van een gedetailleerd beeld van hoe effectief je strategieën zijn en waar aanpassingen nodig zijn.
 • Wees proactief in het verzamelen van feedback na elke belangrijke interactie of mijlpaal in het verkoopproces. Dit kan door middel van follow-up gesprekken, tevredenheidsonderzoeken of informele check-ins.

Conclusie van de uitgebreide aanpak:

De stappen van identificatie, analyse, informatieverzameling en strategieontwikkeling vormen een robuust kader voor sales professionals om de DMU effectief te benaderen en te beïnvloeden. Door een grondige voorbereiding en een gepersonaliseerde benadering te combineren, kunnen verkoopteams hun slagingskansen aanzienlijk vergroten. Het continu evalueren en bijstellen van de benadering op basis van gedetailleerde feedback en dynamische marktomstandigheden zal zorgen voor aanhoudend succes in complexe B2B-verkoopomgevingen.

Elmo Wieland

Elmo is consultant en helpt bedrijven om sales resultaten te verbeteren. Hij gebruikt hier een zelf ontwikkeld integraal model voor waar strategie, processen, data en de mens samen zorgen voor resultaat. Elmo heeft Bedrijfskunde gestudeerd (Bachelor Nijenrode, Master KU Leuven) en heeft in 2018 de post doctorale opleiding "Business Analytics & Data Science" aan de VU afgerond. Hij werkt voor klanten in tal van branches. Zijn expertisegebieden zijn: Klantgerichtheid, integrale analyses en formuleren verbeterplan, commerciële workshops, integrale trajecten en interimopdrachten, procesverbetering en CRM. Sinds 2006 is Elmo tevens mede eigenaar en directeur van www.salesgids.com. Hiervoor was Elmo Manager bij Deloitte Consulting (3 jaar internationale projecten CRM en proces verbetering) en zelf commercieel actief als Key Account Manager en Business Manager bij Duracell en Panasonic.

wieland@salesgids.com